Όροι χρήσης


Νόμος για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου

Το Gotogate εφαρμόζει τον Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Με την εγγραφή των στοιχείων σας στον διαδικτυακό μας τόπο δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη Gotogate να επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία για συγκεκριμένους σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα άτομο, που αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τις πληροφορίες τιμολόγησης και του τραπεζικού σας λογαριασμού, καθώς και άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε και που αφορούν εσάς και την οικογένειά σας όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου».

Τα στοιχεία που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο του Gotogate χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης και για να προσφέρουμε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες μας. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητήσατε, για να σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις εκδηλώσεις μας, για να σας στέλνουμε τις προσφορές μας ή για να σας παρέχουμε άλλες πληροφορίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε. Τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου και για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων μας.

Το Gotogate αποτελεί μέρος ενός ομίλου με μητρική εταιρεία την eTRAVELi. Το Gotogate διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ομίλου χωρίς περιορισμούς. Το Gotogate διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρεί χωρίς περιορισμούς τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς μιας εταιρείας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ή σε περίπτωση που η eTRAVELi, κάποια άλλη εταιρεία του ομίλου ή περιουσιακά στοιχεία εντός του ομίλου αγοραστούν από τρίτους και τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Τα τρίτα μέρη που μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας θα είναι κατά προτίμηση εταιρείες που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες και προϊόντα με αυτά που προσφέρει το Gotogate.

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους συνεργάτες μας και άλλους συμβαλλόμενους συνεργάτες του Gotogate, π.χ. υπεργολάβους, με σκοπό τη σύναψη συμβολαίων μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και του Gotogate.

Μπορεί επίσης να παραχωρήσουμε τα δεδομένα σε τρίτους για να ανταποκριθούμε σε νομικές μας υποχρεώσεις ή εάν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή δικαστικές αποφάσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο του Gotogate και τα οποία δεν αφορούν εσάς προσωπικά, όπως πληροφορίες για μέλη της οικογένειάς σας και φίλους σας, αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση. Αυτό σημαίνει ότι το Gotogate δεν χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνεί με αυτά τα άτομα, ούτε και για κανέναν άλλο σκοπό.

Αλλαγές/προσθήκες

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή/ τροποποίηση αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Επικοινωνία

Είστε προσωπικά υπεύθυνος για την ανανέωση των στοιχείων σας απευθείας στον διαδικτυακό τόπο ή επικοινωνώντας με το Gotogate. Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε ή να διορθώσετε τα στοιχεία σας ή εάν έχετε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τα στοιχεία που συλλέγουμε, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala, ΣΟΥΗΔΙΑ.

Header
Subject
Body
Footer