pdf print

Όροι και προϋποθέσεις ταξιδιού


Οι παρόντες γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις («Όροι») ισχύουν ανάμεσα σε εσάς («Εσείς», «Εσάς», «Σας» ή ο «Πελάτης») και την OY SRG Finland AB («Εμείς», «Εμάς», «Μας»), φορέα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας κρατήσεων www.gotogate.gr (εφεξής καλούμενης «ιστοσελίδα»). Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, Σας ζητούμε να μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και να προχωρήσετε στην έξοδό σας από τον ιστότοπο.

Εάν αγοράσετε ένα οργανωμένο ταξίδι που καλύπτεται από τον Νόμο περί οργανωμένων ταξιδίων (2018: 1217), ισχύουν μόνο το Παράρτημα 1 και το Κεφάλαιο 8 των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων (το τελευταίο μόνο εάν μία ή περισσότερες από τις δικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο οργανωμένο ταξίδι σας).

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να ενεργείτε με την ιδιότητα του ιδιωτικού καταναλωτή για να κάνετε μια κράτηση στην ιστοσελίδα. Ιδιωτικός καταναλωτής, σε αντίθεση με μια επιχείρηση, είναι ένα φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε μια νόμιμη συναλλαγή για σκοπούς που είναι κατά κύριο λόγο εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων του ή/και των δραστηριοτήτων του ως αυτοαπασχολούμενου.

Φορέας λειτουργίας της ιστοσελίδας και συμβατικός εταίρος σας για τη χρήση της ιστοσελίδας είναι η:

OY SRG FINLAND AB (Gotogate)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

E-mail: customerservice@Gotogate.support
Τηλέφωνο: +30 211 198 48 29

Οι Όροι που προβλέπονται είναι οι εξής:

Πίνακας περιεχομένων

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 3. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ
 4. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 5. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 8. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
 10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ
 12. ΕΥΘΥΝΗ
 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΤΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Μεσολάβηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
   1. Για τις υπηρεσίες πτήσεων, ξενοδοχείων, ασφάλισης, σιδηροδρόμων και ενοικίασης αυτοκινήτων που προσφέρονται στην Πύλη (συνολικά καλούμενες «Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες»), ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζων. Για τον σκοπό αυτό, ο ρόλος μας και οι υποχρεώσεις μας περιορίζονται στη μεσολάβηση για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών από τρίτα μέρη, όπως αεροπορικές εταιρείες, διοργανωτές ταξιδίων, ξενοδοχεία, ασφαλιστές, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (εφεξής καλούμενοι σε κάθε περίπτωση «Πάροχος Υπηρεσιών»).
   2. Κατά συνέπεια, η συμφωνία για την παροχή αυτή καθαυτή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (π.χ. σύμβαση μεταφοράς, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συμφωνητικό ενοικίασης) τίθεται σε ισχύ απευθείας ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό Πάροχο υπηρεσιών. Δεν είμαστε συμπωλητής των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και δεν είμαστε μέρος της συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε Εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσιών.
   3. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα για να αγοράσετε Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, Μας εξουσιοδοτείτε να μεσολαβήσουμε στον αντίστοιχο Πάροχο/τους αντίστοιχους Παρόχους Υπηρεσιών για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της μεσολάβησης για αυτές τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, προκειμένου να φροντίσουμε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής ανάμεσα σε Εσάς και τον Πάροχο/τους Παρόχους Υπηρεσιών. Η τιμή που εκδίδεται για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες αυτές καθαυτές ενδέχεται να περιλαμβάνει μια προμήθεια μεσολάβησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών.
   4. Την ευθύνη για την παροχή αυτή καθαυτή των Ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται με μεσολάβηση μέσω της ιστοσελίδας τη φέρει αποκλειστικά ο σχετικός Πάροχος Υπηρεσιών. Με την ιδιότητά μας ως μεσάζων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που παρέχουν οι Πάροχοι υπηρεσιών και δεν παρέχουμε δηλώσεις εκπροσώπησης ή εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές) σχετικά με την καταλληλότητα ή την ποιότητα των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών που παρέχονται με μεσολάβηση στην ιστοσελίδα. Για οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να έχετε στο πλαίσιο της παροχής ή της μη παροχής της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος αποδέκτης είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών.
   5. Εάν Σας δίνεται η δυνατότητα υποβολής ειδικών αιτημάτων (όπως ειδικά γεύματα, διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία ή παιδικά καθίσματα) όταν κάνετε κράτηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, θα διαβιβάσουμε το αίτημά σας στον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη σχετικά με το αν ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει το εν λόγω αίτημά σας.
  2. Οι δικές μας υπηρεσίες
  3. Εκτός από τη μεσολάβηση για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες όπως αναφέρεται στην Ενότητα 1.1. ανωτέρω, υπάρχουν και επιπρόσθετες υπηρεσίες (εκτός από Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες) που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, για την παροχή των οποίων ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Για τις εν λόγω επιπρόσθετες υπηρεσίες, συνάπτεται άμεση συμβατική σχέση με Εμάς. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε με σαφήνεια σχετικά με το εάν και σε τι βαθμό προσφέρουμε δικές μας υπηρεσίες εκτός από το να μεσολαβούμε μόνο για υπηρεσίες τρίτων μερών. Το δικό μας χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μπορεί να μεταβάλλεται με τον χρόνο. Μερικές από τις δικές μας υπηρεσίες περιγράφονται στην Ενότητα 8. Για επιπρόσθετες υπηρεσίες που δεν παρατίθενται στους παρόντες Όρους, μια αναλυτική περιγραφή των εν λόγω επιπρόσθετων υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μας και τους επιπρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις κράτησης και χρήσης, σας παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.
  4. Ισχύουσες συμβατικές προϋποθέσεις
   1. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για τη μεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Ενότητα 1.1, καθώς και για τις δικές μας υπηρεσίες σύμφωνα με την Ενότητα 1.2.
   2. Για τη συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών (Ενότητα 1.1.2), ισχύουν οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών (όπως όροι μεταφοράς, όροι μετεπιβίβασης, όροι ασφάλισης ή ανάλογοι όροι), όπως αυτοί εκδόθηκαν από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Οι εν λόγω γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών θα σας γνωστοποιηθούν στη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις του Παρόχου Υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ευθύνη, την ακύρωση, τις αλλαγές κρατήσεων και την επιστροφή χρημάτων (εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα) και άλλους περιορισμούς, συνιστάται να διαβάσετε τους εν λόγω όρους προσεκτικά.
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, Σας παρέχονται τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για τον εντοπισμό σφαλμάτων στις φόρμες εισαγωγής δεδομένων και τη διόρθωσή τους προτού υποβάλετε το αίτημα κράτησης. Σας ζητούμε να ελέγξετε την ακρίβεια όλων των δεδομένων προτού ολοκληρώσετε το αίτημα κράτησης. Τα αιτήματα για μεταγενέστερη μεταβολή ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικό επιπρόσθετο κόστος.
  2. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί Σας, π.χ. σε περίπτωση μεταγενέστερων μεταβολών στις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που αγοράσατε. Πρέπει να υποβάλλετε ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει επίσης να ελέγχετε συνεχώς εάν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα από Εμάς.

   Είναι επίσης δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να λαμβάνετε τα μηνύματά μας. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν δεν λάβετε κάποιο μήνυμα από Εμάς λόγω περιστάσεων που ευλόγως δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά: (i) καταχωρήσατε λάθος διεύθυνση e-mail, (ii) οι ρυθμίσεις του e-mail σας δεν επιτρέπουν στο e-mail μας να φτάσει σε Εσάς ή (iii) οι ρυθμίσεις του e-mail σας αντιμετωπίζουν το μήνυμά μας ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
 3. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ
  1. Σύναψη σύμβασης και αλλαγές στην τιμή
   1. Αφού υποβάλετε το αίτημά σας για κράτηση, θα επιβεβαιώσουμε τη λήψη του αιτήματός σας μέσω e-mail. Αυτή είναι η στιγμή που αποκτά υπόσταση η σύμβαση μεσολάβησης ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς. Εάν δεν λάβετε την εν λόγω επιβεβαίωση εντός μίας ώρας από τη στιγμή που υποβάλατε το αίτημα κράτησης, και κανένας από τους υπαλλήλους μας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς για να επισημάνει τυχόν προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για επαλήθευση.
   2. Μόλις εκδοθούν τα εισιτήρια που ζητήσατε, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης με έναν αριθμό εισιτηρίου. Αυτή είναι η στιγμή που συνάπτεται μια δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και τη σχετική αεροπορική εταιρεία/τις σχετικές αεροπορικές εταιρείες.
   3. Οι τιμές των πτήσεων και η διαθεσιμότητα των θέσεων προστίθενται απευθείας στην ιστοσελίδα από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Εάν γίνουν αλλαγές από την αεροπορική εταιρεία που δεν εξαρτώνται από εμάς (π.χ. αλλαγές τιμών, διαθεσιμότητα θέσεων ή κάτι άλλο) και που προκύπτουν αφού γίνει μια αίτηση κράτησης, αλλά πριν η σύμβαση με την αεροπορική εταιρεία καταστεί δεσμευτική (όπως ορίζεται στην Ενότητα 3.1.2 ανωτέρω), η σύμβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ και η πληρωμή σας θα σας επιστραφεί εις ολόκληρον. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε την επιλογή να αποδεχτείτε την τροποποιημένη τιμή στη διάρκεια του κανονικού μας ωραρίου λειτουργίας ή το αργότερο 24 ώρες αφού λάβουμε γνώση της αλλαγής της τιμής ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την εν λόγω 24ωρη περίοδο.
  2. Πληροφορίες για τους όρους κράτησης και μεταφοράς
   1. Σε σχέση με τις πτήσεις που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζων. Η συμφωνία για την εκτέλεση της πτήσης τίθεται σε ισχύ απευθείας ανάμεσα σε Εσάς και τη σχετική αεροπορική εταιρεία και δεν αποδεχόμαστε καμία συμβατική ευθύνη σε σχέση με την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της πτήσης σας. Η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί το δρομολόγιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτέλεση/μη εκτέλεση της πτήσης σας.
   2. Προτού ολοκληρώσετε την κράτηση, θα τεθούν στη διάθεσή Σας οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας/των σχετικών αεροπορικών εταιρειών.
   3. Όταν ως μεσάζων παρέχουμε ταξιδιωτικές υπηρεσίες των αεροπορικών εταιρειών, δεν έχουμε πάντα πρόσβαση στο σύστημα κρατήσεων της αεροπορικής εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ενεργούμε για λογαριασμό σας στη σύναψη της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την αεροπορική εταιρεία. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία σχετικά με ερωτήσεις για κρατήσεις, αλλαγές ή ακύρωση της κράτησής σας. Εάν έχετε αγοράσει την υπηρεσία μας ευέλικτου εισιτηρίου (βλ. τμήμα 8), όλα τα αιτήματα αλλαγής κράτησης πρέπει να υποβάλλονται μέσω του τμήματός μας Εξυπηρέτησης πελατών, όπως ορίζεται στην ενότητα 8.1.4. Μπορεί να λάβετε δύο επιβεβαιώσεις κρατήσεων – μία από εμάς και μία από τη σχετική αεροπορική εταιρεία. Εάν λάβατε δύο επιβεβαιώσεις κρατήσεων, χρησιμοποιήστε για το check-in την επιβεβαίωση της κράτησης που σας έστειλε η αεροπορική εταιρεία.
   4. Παρακάτω, ως γενική εικόνα, Σας παρέχουμε πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κράτησης και μεταφοράς που συνήθως εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες με τέτοιον ή τουλάχιστον παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, οποιεσδήποτε παρεκκλίνουσες διατάξεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας υπερισχύουν των γενικών πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα Ενότητα 3.2.4. Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση, ελέγχετε τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας πριν από την κράτησή σας.
    • Ώρες πτήσεων/έλεγχος εισιτηρίων και αποσκευών (Check-in)
     Όλες οι ώρες πτήσεων που αναφέρονται είναι σε τοπική ώρα. Οι πτήσεις με άφιξη την επόμενη ημέρα υποδεικνύονται με «+1» στο πρόγραμμα της πτήσης. Οι αναφερόμενες ώρες πτήσεων είναι προκαταρκτικές και υπόκεινται σε αλλαγή με ελάχιστη προειδοποίηση μετά την έκδοση του εισιτηρίου, για παράδειγμα λόγω περιορισμών από το σύστημα ελέγχου πτήσεων, τον καιρό ή λειτουργικούς περιορισμούς από την αεροπορική εταιρεία. Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες ώρες πολύ πριν από την πτήση σας.

     Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τις ώρες ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (check-in) που αναφέρει η αεροπορική εταιρεία. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να Σας αρνηθούν την επιβίβαση εάν προσέλθετε αργά για check-in. Λάβετε υπόψη ότι μερικές αεροπορικές εταιρείες ενθαρρύνουν το check-in μέσω του δικού τους ιστοτόπου, καθώς μπορεί να χρεώνουν για το check-in που γίνεται στο γκισέ στο αεροδρόμιο.
    • Συνδυασμός μεμονωμένων εισιτηρίων
     Ένας συνδυασμός δύο ξεχωριστών εισιτηρίων απλής μετάβασης αντί για ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής σημειώνεται ξεκάθαρα ως τέτοιο στη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Τα εισιτήρια υπόκεινται σε ανεξάρτητη επεξεργασία το ένα από το άλλο σε περίπτωση ακύρωσης, αλλαγής, διαταραχής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως απεργίες και αλλαγές στα προγράμματα των πτήσεων. Θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί της κάθε αεροπορικής εταιρείας.

     Τα αεροπορικά εισιτήρια με ξεχωριστούς αριθμούς κράτησης θεωρούνται πάντα ταξίδια που είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
    • Αεροπορικά εισιτήρια με αρκετά σκέλη/σειρά χρήσης
     Το εισιτήριο μετ' επιστροφής σας ή το εισιτήριό σας απλής μετάβασης ενδέχεται να αποτελείται από αρκετά σκέλη. Σύμφωνα με τους όρους των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, τα εν λόγω σκέλη πρέπει να χρησιμοποιούνται διαδοχικά. Στην αντίθετη περίπτωση, πολλές αεροπορικές εταιρείες αρνούνται τη μεταφορά σε επακόλουθα σκέλη της πτήσης (π.χ. η μη χρήση ενός σκέλους ενός ταξιδιού θα μπορούσε να ακυρώσει το υπόλοιπο εισιτήριο). Για τα εισιτήρια μετ' επιστροφής, η μη εμφάνισή Σας για την πτήση της μετάβασης θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση από την αεροπορική εταιρεία της πτήσης επιστροφής Σας
    • Κύηση
     Μερικές αεροπορικές εταιρείες αρνούνται τη μεταφορά εγκύων που έχουν περάσει την 28η εβδομάδα κύησης τη στιγμή της πτήσης μετάβασης ή επιστροφής. Εάν είστε έγκυος, πρέπει να εξακριβώσετε με την αεροπορική σας εταιρεία και τον γιατρό σας αν μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι ή όχι.
    • Βρεφικά και παιδικά εισιτήρια
     Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία για να αποκτήσετε τους όρους σχετικά με το ταξίδι με παιδί που δεν έχει δική του θέση. Συνήθως τα παιδιά άνω των 2 ετών χρειάζονται ξεχωριστή θέση, ενώ τα παιδιά μεταξύ 0 και 2 ετών ταξιδεύουν ως βρέφη και δεν έχουν δικαίωμα δικής τους θέσης. Εάν το παιδί συμπληρώσει τα 2 του χρόνια πριν από το τέλος του ταξιδιού, πρέπει να γίνει κράτηση παιδικού εισιτηρίου για ολόκληρο το ταξίδι. Δεν μπορεί να γίνει κράτηση εισιτηρίων για βρέφη πριν από τη γέννησή τους, καθώς το όνομα και η ημερομηνία γέννησης πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς στα στοιχεία που αναγράφονται στο διαβατήριο. Δεν θα αποζημιώσουμε τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την κράτηση λανθασμένου τύπου εισιτηρίου εξαρχής.
    • Ασυνόδευτοι ανήλικοι
     Δεν παρέχουμε μεσολάβηση για την κράτηση εισιτηρίων για ασυνόδευτους ανήλικους. Για παιδιά κάτω των 18 ετών πρέπει να γίνεται κράτηση μόνο για ταξίδια με τη συνοδεία ενηλίκου. Μερικές χώρες και αεροπορικές εταιρείες αρνούνται την είσοδο σε παιδιά κάτω των 18 ετών εκτός αν συνοδεύονται από νόμιμο κηδεμόνα. Σημειώνεται ότι μερικές αεροπορικές εταιρείες απαιτούν από τα παιδιά κάτω των 18 ετών να φέρνουν ένα πιστοποιητικό γέννησης για να ταξιδέψουν.
    • Απώλεια/ζημιά αποσκευών
     Με την ιδιότητά μας ως μεσάζων, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά αποσκευών. Οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο.
    • Διέλευση και διανυκτέρευση
     Γενικά, η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει χερσαία μεταφορά ή/και διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Είναι προσωπική σας ευθύνη να ελέγχετε το πρόγραμμα δρομολογίων και τις τιμές των χερσαίων μεταφορών.
    • Χρόνος ανταπόκρισης μεταξύ των πτήσεων
     Τα τυπικά εισιτήρια για τα οποία γίνεται κράτηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν εγκεκριμένους χρόνους ανταπόκρισης. Ο χρόνος που απαιτείται για τις ανταποκρίσεις ανάμεσα στις πτήσεις υπολογίζεται από τις αεροπορικές εταιρείες. Εάν το σκέλος μιας πτήσης καθυστερήσει με αποτέλεσμα να χάσετε την ανταπόκριση, οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να Σας βοηθήσουν να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας (βλ. Ενότητα 11.1).
     Όταν γίνονται κρατήσεις ξεχωριστών εισιτηρίων, οι αεροπορικές εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για χαμένες ανταποκρίσεις εξαιτίας καθυστερήσεων. Ως εκ τούτου, αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι ο χρόνος της ανταπόκρισης είναι επαρκής ανάλογα με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Τυχόν επιπρόσθετο κόστος που προέκυψε εξαιτίας χαμένων ανταποκρίσεων δεν αποζημιώνεται.
    • Διπλή κράτηση
     Διπλή κράτηση σημαίνει ότι έχουν γίνει δύο ή περισσότερες κρατήσεις με το ίδιο όνομα επιβάτη στην ίδια αεροπορική εταιρεία. Εάν έχετε διπλή κράτηση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το ταξίδι/τα ταξίδια. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί εάν οι κρατήσεις έγιναν σε διαφορετικά ταξιδιωτικά πρακτορεία. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακυρώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες ούτε για άρνηση των αεροπορικών εταιρειών να προβούν στην επιστροφή χρημάτων στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία διπλής κράτησης.
  3. Αεροπορικές εταιρείες με απαγόρευση λειτουργίας στην ΕΕ (μαύρη λίστα) Σημειώνεται ότι σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται η λειτουργία εντός ΕΕ, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή διαβούλευση με τις εθνικές αρχές αερομεταφορών. Οι εν λόγω αεροπορικές εταιρείες είναι απαγορευμένες γιατί θεωρούνται μη ασφαλείς ή δεν υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο από τις αρχές της χώρας τους.
   Μπορείτε να δείτε ποιες αεροπορικές εταιρείες αφορά η απαγόρευση λειτουργίας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
   Μαύρη λίστα (Λίστα αεροπορικών εταιρειών που δεν τους επιτρέπεται να λειτουργούν στην ΕΕ)
  4. Αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων και ακύρωση από τις αεροπορικές εταιρείες
   1. Η συμφωνία Σας με την ισχύουσα αεροπορική εταιρεία μπορεί να της επιτρέπει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις κρατήσεις σας. Θα Σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές μόλις Μας ενημερώσει σχετικά η αεροπορική εταιρεία. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγή στην κράτησή σας ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης, ως επιπρόσθετη δική μας υπηρεσία, προσφέρουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε εμείς το εν λόγω αίτημα για λογαριασμό σας, εφόσον οι όροι της αεροπορικής εταιρείας το επιτρέπουν. Για έναν κατάλογο των τελών μας, κάντε κλικ εδώ. Εάν δεν αγοράσατε το Πακέτο Υπηρεσιών μας τη στιγμή της κράτησής σας, μπορείτε να το αγοράσετε όταν ζητήσετε τη βοήθειά μας.
   2. Οι ώρες των πτήσεων που εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας μπορεί να αλλάξουν ανάμεσα στην ημερομηνία της κράτησής σας και την ημερομηνία που ταξιδεύετε. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε και να επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρεία σας τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης, για να διασφαλίσετε ότι η πτήση (και οποιεσδήποτε πτήσεις ανταπόκρισης) θα αναχωρήσουν όπως είναι προγραμματισμένο. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα δρομολογίων των αεροπορικών εταιρειών δεν εξαρτώνται από εμάς, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για έξοδα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών.
  5. Αλλαγές και ακυρώσεις που έχετε ζητήσει Εσείς
   1. Οι όροι για την αλλαγή των κρατήσεων των πτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονόματος του επιβάτη, του προορισμού και της ημερομηνίας ταξιδίου) και για την επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης καθορίζονται από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, η οποία είναι ο συμβατικός σας εταίρος για την παροχή της πτήσης. Εμείς, ως μεσάζων, δεν ασκούμε καμία επιρροή στους εν λόγω όρους.
   2. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγή στην κράτησή σας ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης, ως επιπρόσθετη δική μας υπηρεσία, προσφέρουμε τη δυνατότητα διαχείρισης του εν λόγω αιτήματος για λογαριασμό σας, εφόσον οι όροι της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν την επιστροφή χρημάτων λόγω αλλαγής ή ακύρωσης. Στη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης των εν λόγω επιπρόσθετων υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω όρους και χρεώσεις σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες. Για έναν κατάλογο των τελών μας, κάντε κλικ εδώ.
   3. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τις αλλαγές που ζητάτε, είναι απαραίτητο να λάβουμε τα αιτήματά σας για αλλαγή το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού (μόνο τηλεφωνικώς). Εάν έχετε αγοράσει την υπηρεσία μας Ευέλικτου Εισιτηρίου, βλ. ενότητα 8.

    Για αιτήματα αλλαγής αργότερα, συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη σχετική αεροπορική εταιρεία.
  6. Μη εμφάνιση ή Μη παρουσία στην πτήση Μας εξουσιοδοτείτε με το παρόν να ακυρώσουμε τη μη χρησιμοποιημένη πτήση για λογαριασμό σας σε περίπτωση μη εμφάνισης ή μη παρουσίας στην πτήση, καθώς και να ζητήσουμε για λογαριασμό σας τυχόν επιστροφή χρημάτων από την αεροπορική εταιρεία. Έχουμε το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να το πράξουμε αυτό, και το δικαίωμά σας να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων απευθείας από την αεροπορική εταιρεία παραμένει ανεπηρέαστο.
 4. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ως εκ τούτου, όλα τα ερωτήματα σε σχέση με την κράτηση και οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο Booking.com. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Booking.com εδώ.

  Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Booking.com στον ιστότοπό του.
 5. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται με τη μεσολάβηση της Traveljigsaw Limited («Rentalcars.com»).

  Ως εκ τούτου, όλα τα ερωτήματα σε σχέση με την κράτηση και οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο Rentalcars.com. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Rentalcars.com εδώ:
  Για τοπικά στοιχεία επικοινωνίας, βλ. ιστότοπο της Rentalcars.
  Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Rentalcars.com εδώ.
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού πολλών μεμονωμένων υπηρεσιών κατά βούληση. Στην περίπτωση αυτή, Μας δίνετε εντολή να ενεργήσουμε ως μεσάζων για την κράτηση διαφόρων ταξιδιωτικών υπηρεσιών από διάφορους προμηθευτές. Οι σχετικοί προμηθευτές θα Σας παρουσιαστούν με σαφήνεια στη διάρκεια της διαδικασίας κρατήσεων πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης. Στην περίπτωση που συνδυάσετε μεμονωμένες υπηρεσίες, δεν συνάπτεται ταξιδιωτική σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς, αλλά συνάπτεται αρκετές συμβάσεις για την παροχή μεμονωμένων υπηρεσιών με κάθε ξεχωριστό προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζων σε σχέση με κάθε μεμονωμένη ταξιδιωτική υπηρεσία.
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
  1. Οι απαιτήσεις διαβατηρίου, θεώρησης ή/και υγείας μπορούν να αλλάξουν, και ως εκ τούτου πρέπει να τις διασταυρώνετε με τη σχετική αρχή (πρεσβεία, προξενείο, κ.λπ.) αρκετό καιρό πριν από το ταξίδι. Είναι δική σας ευθύνη να έχετε έγκυρο διαβατήριο και, εφόσον χρειάζεται, θεώρηση. Είναι σημαντικό να θυμηθείτε να συμπεριλάβετε όλα τα σημεία διέλευσης του ταξιδιού σας, τα οποία επίσης ενδέχεται να απαιτούν να αποκτήσετε θεώρηση. Συχνά, η απόκτηση θεώρησης μπορεί να χρειάζεται χρόνο, και για τον λόγο αυτό συνιστάται να κάνετε αίτηση αρκετό καιρόν πριν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τους πελάτες που δεν έχουν τα σωστά έγγραφα.
  2. Κάθε προορισμός έχει τις δικές του απαιτήσεις ως προς τις διατυπώσεις εισόδου, τους εμβολιασμούς, κ.λπ., οι οποίες μπορεί επίσης να ποικίλουν ανάλογα με την εθνικότητα του επιβάτη. Είναι δική σας ευθύνη να συγκεντρώσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Κανένα περιστατικό που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με τέτοιου είδους επίσημους κανονισμούς δεν θα θεωρηθεί δική μας ευθύνη. Ως εκ τούτου, Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε πάντα τις διάφορες διατυπώσεις των επιλεγμένων χωρών προορισμού ή διέλευσης, καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα.
 8. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1. Ευέλικτο Εισιτήριο
   1. Εάν αγοραστεί κατά τη διαδικασία της κράτησης, το Ευέλικτο Εισιτήριο σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία ή/και την ώρα της κράτησης της πτήσης σας σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η παρούσα ενότητα, χωρίς την καταβολή του τέλους αλλαγής ή/και του τέλους αλλαγής της αεροπορικής εταιρείας. Όταν παρέχουμε την υπηρεσία Ευέλικτου Εισιτηρίου, μεσολαβούμε μόνο για τη σύμβαση μεταφοράς ανάμεσα σε Εσάς και τη σχετική αεροπορική εταιρεία. Καθώς το Ευέλικτο Εισιτήριο είναι δική μας υπηρεσία (δηλ. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας Ευέλικτου Εισιτηρίου επικοινωνώντας απευθείας με την αεροπορική εταιρεία), όλα τα αιτήματα αλλαγής κράτησης με χρήση της υπηρεσίας Ευέλικτου Εισιτηρίου πρέπει να γίνονται μέσω του τμήματός μας εξυπηρέτησης πελατών (βλ. Ενότητα 8.1.4).
   2. Το Ευέλικτο Εισιτήριο επιτρέπει την αλλαγή στην κράτηση των πτήσεων με τις εξής προϋποθέσεις:
    • Όλες οι αλλαγές κρατήσεων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ενότητα 8.1.4 και το αργότερο 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.
    • Η αλλαγή κράτησης είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας αεροπορικής εταιρείας, π.χ. για μια πτήση μπορεί να γίνει αλλαγή μόνο σε μια πτήση που εκτελείται από την ίδια αεροπορική εταιρεία με αυτήν που εκτελεί και την πτήση του εισιτηρίου που αγοράστηκε αρχικά.
    • Τα σκέλη των πτήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται με την ίδια σειρά με την οποία έγινε αρχικά η κράτησή τους.
    • Δεν επιτρέπονται οι αναβαθμίσεις σε διαφορετικές κατηγορίες θέσης ή κράτησης στην ίδια πτήση.
    • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κράτησης εισιτηρίου για στάση σε ενδιάμεσο σταθμό (δηλ. παραμονή σε μια πόλη ανταπόκρισης για μεγαλύτερο διάστημα απ' αυτό για το οποίο είχατε κάνει αρχικά κράτηση).
    • Η αλλαγή του σημείου αναχώρησης ή/και του προορισμού δεν είναι δυνατή, ούτε για την πτήση αναχώρησης ούτε για την πτήση επιστροφής.
    • Το Ευέλικτο Εισιτήριο δεν επιτρέπει την αλλαγή ή τη διόρθωση ονομάτων.
    • Αλλαγή κράτησης μπορεί να γίνει μόνο μία φορά για ένα ταξίδι. Μόλις επιβεβαιωθεί η αλλαγή, το Ευέλικτο Εισιτήριο έχει χρησιμοποιηθεί.
    • Σε περίπτωση αλλαγής κράτησης, το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από τη στιγμή της αρχικής κράτησης. Το νέο ταξίδι δεν μπορεί να ξεκινήσει προτού περάσουν 24 ώρες από τη στιγμή που υποβλήθηκε το αίτημα αλλαγής.
    • Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την κράτηση από τη στιγμή που χρησιμοποιηθεί το Ευέλικτο Εισιτήριο.
   3. Η κράτηση για το Ευέλικτο Εισιτήριο πρέπει να γίνεται και να πληρώνεται κατά τη διαδικασία της κράτησης και δεν μπορεί να προστεθεί αργότερα.
   4. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγή του εισιτηρίου σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικώς στη διάρκεια του κανονικού μας ωραρίου λειτουργίας.Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου μας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας – Τηλέφωνο». 

    Παρακαλούμε έχετε υπ' όψιν ότι η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και e-mail γίνεται στα αγγλικά.
   5. Η αλλαγή κράτησης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν σας την επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail. Εάν δεν θέλετε να λάβετε επιβεβαίωση, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
   6. Η αλλαγή πτήσεων με τη χρήση Ευέλικτου Εισιτηρίου γίνεται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας. Εάν η επιθυμητή αλλαγή οδηγήσει σε ακριβότερο εισιτήριο ή εάν η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να μη δικαιούται πλέον ο επιβάτης ειδική τιμή (π.χ. για ένα μικρό παιδί), επιβαρύνεστε Εσείς με το επιπρόσθετο κόστος. Δεν ευθυνόμαστε για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια αλλαγή κράτησης σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνάπτονται απευθείας με την αεροπορική εταιρεία (όπως κράτηση επιπλέον αποσκευών ή κράτηση συγκεκριμένων θέσεων).
   7. Εάν ακυρώσετε την πτήση, το αντίτιμο της υπηρεσίας Ευέλικτου Εισιτηρίου δεν θα σας επιστραφεί .
   8. Εάν δεν εμφανιστείτε σε ένα σκέλος του ταξιδιού, η επιλογή αλλαγής κράτησης μέσω της υπηρεσίας Ευέλικτου Εισιτηρίου παύει να ισχύει.
  2. Εγγύηση αυτομεταφοράς
   1. Εάν οι υπηρεσίες μας βοήθειας σε σχέση με την εγγύηση ανταπόκρισης, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 8.2 (εφεξής καλούμενες «Εγγύηση αυτομεταφοράς»), περιλαμβάνονται στην κράτησή σας, αυτό θα αναφέρεται σαφώς κατά τη διαδικασία κράτησης και στην επιβεβαίωση της κράτησής σας.
   2. Εκτός των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω, η Εγγύηση αυτομεταφοράς ισχύει στις εξής περιπτώσεις (κάθε μία καλούμενη εφεξής «Αλλαγή»):
    • σε περίπτωση που κάποια από τις πτήσεις σας αναπρογραμματιστεί, καθυστερήσει ή ακυρωθεί από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία, με αποτέλεσμα να χάσετε την πτήση ή τις πτήσεις για τον προορισμό σας,
    • εάν χάσετε μια πτήση με ανταπόκριση εξαιτίας καθυστερήσεων ή απώλειας αποσκευών που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου σας, και
    • εάν χάσετε μια πτήση με ανταπόκριση εξαιτίας τελωνειακών ή μεταναστευτικών διαδικασιών που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου σας.
   3. Η Εγγύηση αυτομεταφοράς δεν ισχύει:
    • εάν η Αλλαγή επηρεάζει μόνο πτήση/πτήσεις στο πλαίσιο του ίδιου εισιτηρίου (που εκδίδεται ως ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο/PNR). Την ευθύνη για τυχόν προβλήματα και για τη διαχείριση των Αλλαγών πτήσης τη φέρει η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση/τις πτήσεις (μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη σχετική αεροπορική εταιρεία για βοήθεια ή/και απορίες),
    • εάν η Αλλαγή οφείλεται σε καταστάσεις ανωτέρας βίας, δηλ. σε περιπτώσεις που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας, όπως (χωρίς περιορισμό) πολιτική αστάθεια, ακραία καιρικά φαινόμενα, κίνδυνοι για την ασφάλεια, απεργίες, σημαντικός περιορισμός της λειτουργίας αεροδρομίων ή/και πτώχευση/αδυναμία εξόφλησης χρεών αεροπορικής εταιρείας,
    • για οποιαδήποτε ενέργεια (ή έλλειψη ανάληψης ενέργειας) η οποία είναι ευλόγως εντός του ελέγχου σας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εάν χάσετε μια πτήση επειδή (i) δεν έχετε την κατάλληλη βίζα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται για το ταξίδι σας, ή (ii) παραβιάζετε κανόνες και περιορισμούς αεροπορικών εταιρειών, ή
    • • εάν ταξιδεύετε με παραδιδόμενες αποσκευές παρά την κράτηση ενός ταξιδιού αυτομεταφοράς με την ένδειξη «καμία παραδιδόμενη αποσκευή», δηλαδή ένα ταξίδι αυτομεταφοράς με σύντομο χρόνο ανταπόκρισης, ή
    • εάν έχετε κάνει αλλαγές στην κράτησή σας χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.
   4. Ενημερώστε μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
    Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση αυτομεταφοράς, πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τηλεφωνικώς, μόλις λάβετε γνώση κάποιας Αλλαγής. Βλ. προοίμιο για τα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δεν μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δεν θα δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση αυτομεταφοράς.
   5. Βοήθεια σε σχέση με την Εγγύηση αυτομεταφοράς –εναλλακτική πτήση/πτήσεις ή επιστροφή χρημάτων.
    Αφού ενημερωθούμε για την Αλλαγή, θα σας προτείνουμε να διαλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
    α) εναλλακτική πτήση/πτήσεις προς τον τελικό σας προορισμό με δικά μας έξοδα (θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή πτήση/πτήσεις που θα σας προσφέρουμε),
    β) επιστροφή του αντίτιμου που πληρώσατε κατά τη στιγμή της κράτησής σας για τις μη χρησιμοποιηθείσες πτήσεις, ή
    γ) εναλλακτική πτήση/πτήσεις για να επιστρέψετε στο αεροδρόμιο της αναχώρησής σας με δικά μας έξοδα (θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή πτήση/πτήσεις που θα σας προσφέρουμε).

    Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε εύλογη/-ες πτήση/-εις για τον τελικό προορισμό σας, ενδέχεται να σας παραπέμψουμε σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Σε αυτή την περίπτωση θα καλύψουμε τα έξοδα μεταφοράς σας στο εναλλακτικό αεροδρόμιο.

    Εάν απομένουν περισσότερες από 48 ώρες μέχρι την αρχική ώρα αναχώρησης της επηρεαζόμενης πτήσης, θα αποφασίσουμε αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ποια από τις επιλογές που προτείνονται στην ενότητα 8.2.5. θα ισχύσει.
   6. Η αποδοχή από εσάς της προσφερόμενης βοήθειας
    Πρέπει να απαντήσετε δηλώνοντας την επιλογή σας όσο το δυνατόν συντομότερα αφού λάβετε περισσότερες πληροφορίες από εμάς για τις επιλογές που έχετε και που ορίζονται στην υποενότητα 5 (α)-(γ) παραπάνω. Εάν δεν λάβουμε απάντησή σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (πάντως όχι αργότερα από 24 ώρες), εκπίπτετε από το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση αυτομεταφοράς.
   7. Πρόσθετες αποζημιώσεις
    Εκτός από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Ενότητα 8.2, η Εγγύηση αυτομεταφοράς σάς δίνει το δικαίωμα στα εξής:
    • Κατάλυμα – Εάν μια Αλλαγή γίνει την τελευταία στιγμή και μείνετε χωρίς κατάλυμα διανυκτέρευσης (22:00-08:00), θα καλύψουμε τα έξοδα καταλύματός σας για μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις. Η αποζημίωση περιορίζεται σε συνολικά 100 δολάρια ΗΠΑ ανά επιβάτη και καλύπτεται από την Εγγύηση αυτομεταφοράς. Τυχόν αποζημίωση διανυκτέρευσης που λάβετε από την αεροπορική εταιρεία θα αφαιρεθεί από το ποσό των επιστρεφόμενων χρημάτων της Εγγύησης αυτομεταφοράς.
    • Γεύμα & Ποτά – Εάν μια Αλλαγή έχει ως συνέπεια να καθυστερήσει κάποια πτήση σας περισσότερο από 4 ώρες, θα καλύψουμε το κόστος του γεύματος και των ποτών έως το συνολικό ποσό των 10 δολαρίων ΗΠΑ ανά επιβάτη που καλύπτει η Εγγύηση αυτομεταφοράς. Τυχόν αποζημίωση για γεύμα ή/και ποτά που λάβετε από την αεροπορική εταιρεία θα αφαιρεθεί από το ποσό των επιστρεφόμενων χρημάτων της Εγγύησης αυτομεταφοράς.
    Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να καλύψετε τα έξοδα και να μας παράσχετε τις αποδείξεις για αυτού του είδους τα έξοδα.
  3. Εγγύηση Ακύρωσης
   1. Εάν η Εγγύηση Ακύρωσης αγοραστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μετά την κράτηση της πτήσης σας, για να ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο τις πτήσεις σας και να λάβετε στη θέση τους ένα ηλεκτρονικό κουπόνι που αντιστοιχεί στο 90% της τιμής της πτήσης. Το κουπόνι μπορεί κατόπιν να χρησιμοποιηθεί για μια νέα κράτηση στην Πύλη. Οι όροι της παρούσας Ενότητας 8.3 ισχύουν για τη δική μας υπηρεσία «Εγγύηση Ακύρωσης», ενόσω ενεργούμε υπό την ιδιότητά μας ως μεσάζων ανάμεσα σε εσάς και τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η Εγγύηση Ακύρωσης είναι δική μας υπηρεσία (δηλαδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση Ακύρωσης επικοινωνώντας απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσιών), όλα τα αιτήματα στο πλαίσιο της Εγγύησης Ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών μας (βλ. Ενότητα 8.3.5). Δεν χρεώνουμε διοικητικά τέλη σε περίπτωση οικειοθελούς ακύρωσης με χρήση της Εγγύησης Ακύρωσης ή σε περίπτωση νέας κράτησης με κουπόνι μέσω της Πύλης μας.
   2. Τα ακόλουθα ισχύουν κατά τη χρήση της Εγγύησης Ακύρωσης:
    • Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την Ενότητα 8.3.5 και πρέπει να τις λαμβάνουμε το αργότερο 4 ώρες πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης.
    • Η αξία του κουπονιού αντιστοιχεί στο 90% της αξίας του ακυρωμένου αεροπορικού εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών του Παρόχου Υπηρεσιών, αλλά εξαιρουμένων των εξόδων της Εγγύησης Ακύρωσης και τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. επιπλέον αποσκευές, επιλογή θέσης, κ.λπ.). Εάν προηγουμένως είχαν γίνει αλλαγές στην κράτηση, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση της τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου (π.χ. οικειοθελής αλλαγή ημερομηνίας, αλλαγή ονόματος, πρόσθετες αποσκευές κ.λπ.), η αξία του κουπονιού υπολογίζεται μόνο με βάση το αρχικό αεροπορικό εισιτήριο. Όταν χρησιμοποιείτε την Εγγύηση Ακύρωσης, η αξία του κουπονιού δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει τα 2500 EUR ανά άτομο ή $ {com.price.cancellation.against.cancellation.insurance.per.person.trip} EUR ανά κράτηση, ανεξάρτητα από την αξία των αεροπορικών εισιτηρίων.
    • Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο το αεροπορικό σας εισιτήριο και να λάβετε ένα κουπόνι, σύμφωνα όμως με τους παρόντες όρους. Ακύρωση μπορεί επίσης να ζητηθεί για έναν μεμονωμένο επιβάτη στην κράτηση. Στην περίπτωση αυτή η αξία του κουπονιού υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των επιβατών που κάνουν ακύρωση. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μόνο ένα μέρος του ταξιδιού.
    • Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Πύλη μας σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνονται με το κουπόνι σας. Το κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κουπόνια, με επιστροφή μετρητών ή με προσφορές, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν εισέρχεστε στην Πύλη μέσω ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών.
    • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι σας μόνο μία φορά. Κάθε αχρησιμοποίητο ποσό κουπονιού θεωρείται κατόπιν ότι έχει καταπέσει.
    • Το κουπόνι ισχύει για 12 μήνες από τη στιγμή που λαμβάνετε την ειδοποίησή μας ότι το κουπόνι είναι διαθέσιμο για χρήση, δηλ. εντός 7 ημερών από τη στιγμή που επιβεβαιώνουμε το αίτημα ακύρωσής σας. Όταν λήξει η περίοδος ισχύος, το κουπόνι χάνει την αξία του και δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση με κανέναν άλλο τρόπο.
    • Ένα κουπόνι Εγγύησης Ακύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κράτηση πτήσεων και όχι για άλλες υπηρεσίες που διατίθενται στην Πύλη (όπως ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα).
   3. Χρησιμοποιώντας την Εγγύηση Ακύρωσης για να ακυρώσετε την κράτησή σας/το αεροπορικό εισιτήριο, εσείς και οι συνεπιβάτες σας παραιτείστε από όλα τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που υποβάλαμε ως μεσάζων στον Πάροχο Υπηρεσιών. Αγοράζοντας την υπηρεσία Εγγύησης Ακύρωσης αποδέχεστε ότι εμείς, μετά το αίτημα ακύρωσής σας, αποκτάμε αυτόματα όλα τα δικαιώματα σε σχέση με το αεροπορικό εισιτήριο και την κράτηση, καθώς και το δικαίωμα χρήσης αυτών έναντι του Παρόχου Υπηρεσιών.
   4. Η Εγγύηση Ακύρωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να παράσχει την Ταξιδιωτική Υπηρεσία μετά την κήρυξή του σε πτώχευση ή μετά την παύση ή το κλείσιμο της επιχείρησής του (στην περίπτωση αυτή το κόστος της υπηρεσίας Εγγύησης Ακύρωσης δεν επιστρέφεται).
   5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση Ακύρωσης, πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου μας και άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας στην Πύλη. Λάβετε υπόψη ότι εξυπηρετούμε όλους τους πελάτες με τη σειρά.
   6. Η Εγγύηση Ακύρωσης δεν ισχύει εάν επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρεία για να κλείσετε εκ νέου το εισιτήριό σας και να ζητήσετε ακύρωση.
 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
  1. Πληρωμή
     
   1. Η επεξεργασία της πληρωμής για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται είτε από Εμάς είτε από συνδεόμενες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών μας (σε συνεργασία με τον πάροχο/τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που μας παρέχουν τη λειτουργία επεξεργασίας πληρωμών) είτε από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Όλα τα στοιχεία πληρωμής των πελατών μας κρυπτογραφούνται σε έναν ασφαλή διακομιστή όταν γνωστοποιούνται στον πάροχο/στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
   2. Ανάλογα με τα κριτήρια της κράτησης και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες, η πληρωμή μπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές, μία χρέωση από εμάς και άλλη μία από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Δεν θα χρεωθείτε περισσότερα από την πραγματική συνολική τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές και τα τέλη των Παρόχων Υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι στο νόμισμα που εμφανίζεται στην Πύλη. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχουμε ένα εκτιμώμενο ποσό στο προεπιλεγμένο νόμισμα της Πύλης. Ως εκ τούτου, όταν κάνετε μια κράτηση με πιστωτική κάρτα, το ποσό που χρεώνει ο Πάροχος της Υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς λόγω νομισματικών διακυμάνσεων, μετατροπής του νομίσματος και πιθανών τελών που εφαρμόζει ο εκδότης της κάρτας. Εάν τα παραπάνω ισχύουν για την κράτησή σας, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη διαδικασία της κράτησης.
   3. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια. Στην περίπτωση εμφάνισης προβλήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία της πληρωμής σας, θα ξαναδοκιμάσουμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας σε συνεργασία με τον πάροχο/τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Εάν αυτό δεν οδηγήσει σε επιτυχημένη ανάληψη κεφαλαίων από Εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί Σας όσο το δυνατόν συντομότερα για οδηγίες σχετικά με άλλους τρόπους πληρωμής. Εάν δεν λάβουμε την πληρωμή σας μετά από τις εν λόγω περαιτέρω οδηγίες, η ανεξόφλητη πληρωμή σας θα παραπεμφθεί σε μια εταιρεία είσπραξης χρεών.
  2.  
  3. Απάτη κατά την πληρωμή
   Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι διαπράττεται απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία της εν λόγω πληρωμής. Μπορεί να ζητηθεί ταυτοποίηση της πληρωμής σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες διάπραξης αξιόποινης πράξης. Όλες οι μορφές απάτης πληρωμών θα καταγγέλλονται στην αστυνομία. 
  4. Επιστροφές χρημάτων
  5. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παρόχου Υπηρεσιών. Εάν έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή της κράτησης. Λάβετε υπόψη ότι οι αεροπορικοί ναύλοι περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία και μπορεί να μην είναι δυνατόν να σας επιστραφούν τα χρήματά σας για όλα τα εν λόγω στοιχεία. Συνεπώς, ακόμη κι αν πληροίτε τα κριτήρια επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τις πολιτικές του Παρόχου Υπηρεσιών, το επιστρεφόμενο ποσό μπορεί να μην αντιστοιχεί ακριβώς στη συνολική τιμή που πληρώσατε για την κράτησή σας.
  6.  
  7. Όλες οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσιών και εμείς, ενεργώντας ως μεσάζων, δεν έχουμε καμία επιρροή στους χρόνους διεκπεραίωσης του Παρόχου Υπηρεσιών.
  8.  
  9. Ως μεσάζων πραγματοποιούμε μια επιστροφή χρημάτων μόνο αφού λάβουμε την πληρωμή από τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσιών.
  10. Η συνολική τιμή της κράτησής σας περιλαμβάνει την τιμή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, τυχόν πρόσθετα προϊόντα και τα τέλη υπηρεσιών μας. Σημειώνεται ότι τα τέλη υπηρεσιών μας δεν επιστρέφονται. Αυτό συμβαίνει επειδή τα τέλη υπηρεσιών χρεώνονται για τις υπηρεσίες μας μεσολάβησης, οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν παρασχεθεί όταν σας επιβεβαιώνουμε την κράτηση. Το αντίτιμο οποιωνδήποτε πρόσθετων προϊόντων του Παρόχου Υπηρεσιών επιστρέφεται μόνο στον βαθμό που κι εμείς λάβουμε τα σχετικά ποσά από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Το αντίτιμο των δικών μας πρόσθετων προϊόντων δεν επιστρέφεται.
 10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
  1. Αξιώσεις σχετικά με την παροχή των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
   Κάθε είδους πρόβλημα, παρατήρηση ή αξίωση που σχετίζεται με την αυτή καθαυτή παροχή των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών πρέπει να γνωστοποιείται απευθείας στον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών (διοργανωτή ταξιδίων, αεροπορική εταιρεία, ασφαλιστή, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχείο) με τον οποίο έχετε συνάψει τη σύμβαση για τη σχετική Ταξιδιωτική Υπηρεσία. Βλ. επίσης ενότητα 11 για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ.
  2. Παράπονα σχετικά με τις δικές μας υπηρεσίες
   Οι αξιώσεις που σχετίζονται με τις δικές μας υπηρεσίες διεκπεραιώνονται αποκλειστικά γραπτώς και πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που τελειώνει το ταξίδι σας.
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ
  1. Ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσεων
   Εάν ταξιδεύετε προς ή από την ΕΕ ή με αερομεταφορέα της ΕΕ, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε αποζημίωση για δαπάνες που μπορείτε να εγείρετε απευθείας έναντι της σχετικής αεροπορικής εταιρείας στην περίπτωση που η πτήση σας ακυρωθεί, καθυστερήσει ή εάν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, κάντε κλικ εδώ.
  2. Ευθύνη αερομεταφορέα
   Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος. Θα βρείτε τον Κανονισμό εδώ.
 12. ΕΥΘΥΝΗ
  1. Αποδέχεστε ότι ενεργούμε ως μεσάζων ανάμεσα σε Εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε σχέση με τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες για τις οποίες κάνατε κράτηση από έναν ή περισσότερους Παρόχους Υπηρεσιών, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και που έχει παράσχει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών.
  2. Εάν ένας Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να παράσχει την Ταξιδιωτική Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έκτακτων γεγονότων ή περιστάσεων που ξεφεύγουν του ελέγχου του Παρόχου Υπηρεσιών (ανωτέρα βία), ή της περίπτωσης που ο Πάροχος Υπηρεσιών κηρύσσει πτώχευση, μπορούμε να ενεργήσουμε μόνο ως μεσάζων και να επιστρέψουμε τις πληρωμές όταν έχουμε ήδη λάβει τις εν λόγω πληρωμές από τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσιών.
  3. Σε ό,τι αφορά τις δικές μας υπηρεσίες, φέρουμε ευθύνη για ζημίες που υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Φέρουμε ευθύνη μόνο για άμεσες ζημίες που υποστήκατε, πληρώσατε ή επιφέρατε πραγματικά και που οφείλονται σε παραλείψεις των υποχρεώσεών μας ως προς τις δικές μας υπηρεσίες, έως το συνολικό ποσό του κόστους της κράτησής σας (είτε για ένα περιστατικό είτε για μια σειρά συνδεδεμένων περιστατικών). Εάν, για λόγους έκτακτων γεγονότων ή περιστάσεων πέραν του ελέγχου μας (ανωτέρα βία), υπάρχουν ανεπάρκειες όσον αφορά σε κρατήσεις, επιβεβαιώσεις ή/και την εκτέλεση οποιωνδήποτε κρατήσεων ή υπηρεσιών, εξαιρούμαστε από οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες που απορρέουν από τις εν λόγω ανεπάρκειες ή τη μη συμμόρφωση σε σχέση με το αποτέλεσμα της ανωτέρας βίας.
  4. Ο περιορισμός ευθύνης που ορίζεται στην Ενότητα 12.3 ισχύει επίσης για παραβάσεις καθήκοντος από άτομα για την υπαιτιότητα των οποίων είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  1. Εφαρμοστέο δίκαιο
   Το φινλανδικό δίκαιο διέπει αποκλειστικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

   Ως καταναλωτής, θα ωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας της οποίας είστε κάτοικος. Ουδέν στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Ενότητας 13.1, δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή να βασίζεστε στις εν λόγω υποχρεωτικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας.
  2. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στην Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας.

Ισχύει από 26/10/2020

Οι παρόντες γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις («Όροι») ισχύουν ανάμεσα σε εσάς («Εσείς», «Εσάς», «Σας» ή ο «Πελάτης») και την OY SRG Finland AB («Εμείς», «Εμάς», «Μας»), φορέα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας κρατήσεων www.gotogate.gr (εφεξής καλούμενης «ιστοσελίδα»). Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, Σας ζητούμε να μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και να προχωρήσετε στην έξοδό σας από τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να ενεργείτε με την ιδιότητα του ιδιωτικού καταναλωτή για να κάνετε μια κράτηση στην ιστοσελίδα. Ιδιωτικός καταναλωτής, σε αντίθεση με μια επιχείρηση, είναι ένα φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε μια νόμιμη συναλλαγή για σκοπούς που είναι κατά κύριο λόγο εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων του ή/και των δραστηριοτήτων του ως αυτοαπασχολούμενου.

Φορέας λειτουργίας της ιστοσελίδας και συμβατικός εταίρος σας για τη χρήση της ιστοσελίδας είναι η:

OY SRG FINLAND AB (Gotogate)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

E-mail: customerservice@Gotogate.support
Τηλέφωνο: +30 211 198 48 29

Οι Όροι που προβλέπονται είναι οι εξής:

Πίνακας περιεχομένων

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 3. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ
 4. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 5. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 8. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
 10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ
 12. ΕΥΘΥΝΗ
 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Μεσολάβηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
   1. Για τις υπηρεσίες πτήσεων, ξενοδοχείων και ενοικίασης αυτοκινήτων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα (συνολικά καλούμενες «Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες»), ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζων. Για τον σκοπό αυτό, ο ρόλος μας και οι υποχρεώσεις μας περιορίζονται στη μεσολάβηση για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών από τρίτα μέρη, όπως αεροπορικές εταιρείες, διοργανωτές ταξιδίων, ξενοδοχεία, ασφαλιστές, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (εφεξής καλούμενοι σε κάθε περίπτωση «Πάροχος Υπηρεσιών»).
   2. Κατά συνέπεια, η συμφωνία για την παροχή αυτή καθαυτή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (π.χ. σύμβαση μεταφοράς, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συμφωνητικό ενοικίασης) τίθεται σε ισχύ απευθείας ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό Πάροχο υπηρεσιών. Δεν είμαστε συμπωλητής των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και δεν είμαστε μέρος της συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε Εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσιών.
   3. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα για να αγοράσετε Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, Μας εξουσιοδοτείτε να μεσολαβήσουμε στον αντίστοιχο Πάροχο/τους αντίστοιχους Παρόχους Υπηρεσιών για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της μεσολάβησης για αυτές τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, προκειμένου να φροντίσουμε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής ανάμεσα σε Εσάς και τον Πάροχο/τους Παρόχους Υπηρεσιών. Η τιμή που εκδίδεται για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες αυτές καθαυτές ενδέχεται να περιλαμβάνει μια προμήθεια μεσολάβησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών.
   4. Την ευθύνη για την παροχή αυτή καθαυτή των Ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται με μεσολάβηση μέσω της ιστοσελίδας τη φέρει αποκλειστικά ο σχετικός Πάροχος Υπηρεσιών. Με την ιδιότητά μας ως μεσάζων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που παρέχουν οι Πάροχοι υπηρεσιών και δεν παρέχουμε δηλώσεις εκπροσώπησης ή εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές) σχετικά με την καταλληλότητα ή την ποιότητα των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών που παρέχονται με μεσολάβηση στην ιστοσελίδα. Για οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να έχετε στο πλαίσιο της παροχής ή της μη παροχής της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος αποδέκτης είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών.
   5. Εάν Σας δίνεται η δυνατότητα υποβολής ειδικών αιτημάτων (όπως ειδικά γεύματα, διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία ή παιδικά καθίσματα) όταν κάνετε κράτηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, θα διαβιβάσουμε το αίτημά σας στον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη σχετικά με το αν ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει το εν λόγω αίτημά σας.
  2. Οι δικές μας υπηρεσίες
  3. Εκτός από τη μεσολάβηση για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες όπως αναφέρεται στην Ενότητα 1.1. ανωτέρω, υπάρχουν και επιπρόσθετες υπηρεσίες (εκτός από Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες) που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, για την παροχή των οποίων ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Για τις εν λόγω επιπρόσθετες υπηρεσίες, συνάπτεται άμεση συμβατική σχέση με Εμάς. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε με σαφήνεια σχετικά με το εάν και σε τι βαθμό προσφέρουμε δικές μας υπηρεσίες εκτός από το να μεσολαβούμε μόνο για υπηρεσίες τρίτων μερών. Το δικό μας χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μπορεί να μεταβάλλεται με τον χρόνο. Μερικές από τις δικές μας υπηρεσίες περιγράφονται στην Ενότητα 8. Για επιπρόσθετες υπηρεσίες που δεν παρατίθενται στους παρόντες Όρους, μια αναλυτική περιγραφή των εν λόγω επιπρόσθετων υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μας και τους επιπρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις κράτησης και χρήσης, σας παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.
  4. Ισχύουσες συμβατικές προϋποθέσεις
   1. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για τη μεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Ενότητα 1.1, καθώς και για τις δικές μας υπηρεσίες σύμφωνα με την Ενότητα 1.2.
   2. Για τη συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών (Ενότητα 1.1.2), ισχύουν οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών (όπως όροι μεταφοράς, όροι μετεπιβίβασης, όροι ασφάλισης ή ανάλογοι όροι), όπως αυτοί εκδόθηκαν από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Οι εν λόγω γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών θα σας γνωστοποιηθούν στη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις του Παρόχου Υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ευθύνη, την ακύρωση, τις αλλαγές κρατήσεων και την επιστροφή χρημάτων (εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα) και άλλους περιορισμούς, συνιστάται να διαβάσετε τους εν λόγω όρους προσεκτικά.
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, Σας παρέχονται τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για τον εντοπισμό σφαλμάτων στις φόρμες εισαγωγής δεδομένων και τη διόρθωσή τους προτού υποβάλετε το αίτημα κράτησης. Σας ζητούμε να ελέγξετε την ακρίβεια όλων των δεδομένων προτού ολοκληρώσετε το αίτημα κράτησης. Τα αιτήματα για μεταγενέστερη μεταβολή ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικό επιπρόσθετο κόστος.
  2. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί Σας, π.χ. σε περίπτωση μεταγενέστερων μεταβολών στις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που αγοράσατε. Πρέπει να υποβάλλετε ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει επίσης να ελέγχετε συνεχώς εάν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα από Εμάς.

   Είναι επίσης δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να λαμβάνετε τα μηνύματά μας. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν δεν λάβετε κάποιο μήνυμα από Εμάς λόγω περιστάσεων που ευλόγως δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά: (i) καταχωρήσατε λάθος διεύθυνση e-mail, (ii) οι ρυθμίσεις του e-mail σας δεν επιτρέπουν στο e-mail μας να φτάσει σε Εσάς ή (iii) οι ρυθμίσεις του e-mail σας αντιμετωπίζουν το μήνυμά μας ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
 3. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ
  1. Σύναψη σύμβασης και αλλαγές στην τιμή
   1. Αφού υποβάλετε το αίτημά σας για κράτηση, θα επιβεβαιώσουμε τη λήψη του αιτήματός σας μέσω e-mail. Αυτή είναι η στιγμή που αποκτά υπόσταση η σύμβαση μεσολάβησης ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς. Εάν δεν λάβετε την εν λόγω επιβεβαίωση εντός μίας ώρας από τη στιγμή που υποβάλατε το αίτημα κράτησης, και κανένας από τους υπαλλήλους μας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς για να επισημάνει τυχόν προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για επαλήθευση.
   2. Μόλις εκδοθούν τα εισιτήρια που ζητήσατε, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης με έναν αριθμό εισιτηρίου. Αυτή είναι η στιγμή που συνάπτεται μια δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και τη σχετική αεροπορική εταιρεία/τις σχετικές αεροπορικές εταιρείες.
   3. Οι τιμές των πτήσεων και η διαθεσιμότητα των θέσεων προστίθενται απευθείας στην ιστοσελίδα από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Εάν γίνουν αλλαγές από την αεροπορική εταιρεία που δεν εξαρτώνται από εμάς (π.χ. αλλαγές τιμών, διαθεσιμότητα θέσεων ή κάτι άλλο) και που προκύπτουν αφού γίνει μια αίτηση κράτησης, αλλά πριν η σύμβαση με την αεροπορική εταιρεία καταστεί δεσμευτική (όπως ορίζεται στην Ενότητα 3.1.2 ανωτέρω), η σύμβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ και η πληρωμή σας θα σας επιστραφεί εις ολόκληρον. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε την επιλογή να αποδεχτείτε την τροποποιημένη τιμή στη διάρκεια του κανονικού μας ωραρίου λειτουργίας ή το αργότερο 24 ώρες αφού λάβουμε γνώση της αλλαγής της τιμής ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την εν λόγω 24ωρη περίοδο.
  2. Πληροφορίες για τους όρους κράτησης και μεταφοράς
   1. Σε σχέση με τις πτήσεις που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζων. Η συμφωνία για την εκτέλεση της πτήσης τίθεται σε ισχύ απευθείας ανάμεσα σε Εσάς και τη σχετική αεροπορική εταιρεία και δεν αποδεχόμαστε καμία συμβατική ευθύνη σε σχέση με την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της πτήσης σας. Η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί το δρομολόγιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτέλεση/μη εκτέλεση της πτήσης σας.
   2. Προτού ολοκληρώσετε την κράτηση, θα τεθούν στη διάθεσή Σας οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας/των σχετικών αεροπορικών εταιρειών.
   3. Όταν ως μεσάζων παρέχουμε ταξιδιωτικές υπηρεσίες των αεροπορικών εταιρειών, δεν έχουμε πάντα πρόσβαση στο σύστημα κρατήσεων της αεροπορικής εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ενεργούμε για λογαριασμό σας στη σύναψη της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την αεροπορική εταιρεία. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία σχετικά με ερωτήσεις για κρατήσεις, αλλαγές ή ακύρωση της κράτησής σας. Εάν έχετε αγοράσει την υπηρεσία μας ευέλικτου εισιτηρίου (βλ. τμήμα 8), όλα τα αιτήματα αλλαγής κράτησης πρέπει να υποβάλλονται μέσω του τμήματός μας Εξυπηρέτησης πελατών, όπως ορίζεται στην ενότητα 8.1.4. Μπορεί να λάβετε δύο επιβεβαιώσεις κρατήσεων – μία από εμάς και μία από τη σχετική αεροπορική εταιρεία. Εάν λάβατε δύο επιβεβαιώσεις κρατήσεων, χρησιμοποιήστε για το check-in την επιβεβαίωση της κράτησης που σας έστειλε η αεροπορική εταιρεία.
   4. Παρακάτω, ως γενική εικόνα, Σας παρέχουμε πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κράτησης και μεταφοράς που συνήθως εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες με τέτοιον ή τουλάχιστον παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, οποιεσδήποτε παρεκκλίνουσες διατάξεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας υπερισχύουν των γενικών πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα Ενότητα 3.2.4. Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση, ελέγχετε τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας πριν από την κράτησή σας.
    • Ώρες πτήσεων/έλεγχος εισιτηρίων και αποσκευών (Check-in)
     Όλες οι ώρες πτήσεων που αναφέρονται είναι σε τοπική ώρα. Οι πτήσεις με άφιξη την επόμενη ημέρα υποδεικνύονται με «+1» στο πρόγραμμα της πτήσης. Οι αναφερόμενες ώρες πτήσεων είναι προκαταρκτικές και υπόκεινται σε αλλαγή με ελάχιστη προειδοποίηση μετά την έκδοση του εισιτηρίου, για παράδειγμα λόγω περιορισμών από το σύστημα ελέγχου πτήσεων, τον καιρό ή λειτουργικούς περιορισμούς από την αεροπορική εταιρεία. Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες ώρες πολύ πριν από την πτήση σας.

     Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τις ώρες ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (check-in) που αναφέρει η αεροπορική εταιρεία. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να Σας αρνηθούν την επιβίβαση εάν προσέλθετε αργά για check-in. Λάβετε υπόψη ότι μερικές αεροπορικές εταιρείες ενθαρρύνουν το check-in μέσω του δικού τους ιστοτόπου, καθώς μπορεί να χρεώνουν για το check-in που γίνεται στο γκισέ στο αεροδρόμιο.
    • Συνδυασμός μεμονωμένων εισιτηρίων
     Ένας συνδυασμός δύο ξεχωριστών εισιτηρίων απλής μετάβασης αντί για ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής σημειώνεται ξεκάθαρα ως τέτοιο στη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Τα εισιτήρια υπόκεινται σε ανεξάρτητη επεξεργασία το ένα από το άλλο σε περίπτωση ακύρωσης, αλλαγής, διαταραχής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως απεργίες και αλλαγές στα προγράμματα των πτήσεων. Θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί της κάθε αεροπορικής εταιρείας.

     Τα αεροπορικά εισιτήρια με ξεχωριστούς αριθμούς κράτησης θεωρούνται πάντα ταξίδια που είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
    • Αεροπορικά εισιτήρια με αρκετά σκέλη/σειρά χρήσης
     Το εισιτήριο μετ' επιστροφής σας ή το εισιτήριό σας απλής μετάβασης ενδέχεται να αποτελείται από αρκετά σκέλη. Σύμφωνα με τους όρους των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, τα εν λόγω σκέλη πρέπει να χρησιμοποιούνται διαδοχικά. Στην αντίθετη περίπτωση, πολλές αεροπορικές εταιρείες αρνούνται τη μεταφορά σε επακόλουθα σκέλη της πτήσης (π.χ. η μη χρήση ενός σκέλους ενός ταξιδιού θα μπορούσε να ακυρώσει το υπόλοιπο εισιτήριο). Για τα εισιτήρια μετ' επιστροφής, η μη εμφάνισή Σας για την πτήση της μετάβασης θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση από την αεροπορική εταιρεία της πτήσης επιστροφής Σας
    • Κύηση
     Μερικές αεροπορικές εταιρείες αρνούνται τη μεταφορά εγκύων που έχουν περάσει την 28η εβδομάδα κύησης τη στιγμή της πτήσης μετάβασης ή επιστροφής. Εάν είστε έγκυος, πρέπει να εξακριβώσετε με την αεροπορική σας εταιρεία και τον γιατρό σας αν μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι ή όχι.
    • Βρεφικά και παιδικά εισιτήρια
     Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία για να αποκτήσετε τους όρους σχετικά με το ταξίδι με παιδί που δεν έχει δική του θέση. Συνήθως τα παιδιά άνω των 2 ετών χρειάζονται ξεχωριστή θέση, ενώ τα παιδιά μεταξύ 0 και 2 ετών ταξιδεύουν ως βρέφη και δεν έχουν δικαίωμα δικής τους θέσης. Εάν το παιδί συμπληρώσει τα 2 του χρόνια πριν από το τέλος του ταξιδιού, πρέπει να γίνει κράτηση παιδικού εισιτηρίου για ολόκληρο το ταξίδι. Δεν μπορεί να γίνει κράτηση εισιτηρίων για βρέφη πριν από τη γέννησή τους, καθώς το όνομα και η ημερομηνία γέννησης πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς στα στοιχεία που αναγράφονται στο διαβατήριο. Δεν θα αποζημιώσουμε τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την κράτηση λανθασμένου τύπου εισιτηρίου εξαρχής.
    • Ασυνόδευτοι ανήλικοι
     Δεν παρέχουμε μεσολάβηση για την κράτηση εισιτηρίων για ασυνόδευτους ανήλικους. Για παιδιά κάτω των 18 ετών πρέπει να γίνεται κράτηση μόνο για ταξίδια με τη συνοδεία ενηλίκου. Μερικές χώρες και αεροπορικές εταιρείες αρνούνται την είσοδο σε παιδιά κάτω των 18 ετών εκτός αν συνοδεύονται από νόμιμο κηδεμόνα. Σημειώνεται ότι μερικές αεροπορικές εταιρείες απαιτούν από τα παιδιά κάτω των 18 ετών να φέρνουν ένα πιστοποιητικό γέννησης για να ταξιδέψουν.
    • Απώλεια/ζημιά αποσκευών
     Με την ιδιότητά μας ως μεσάζων, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά αποσκευών. Οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο.
    • Διέλευση και διανυκτέρευση
     Γενικά, η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει χερσαία μεταφορά ή/και διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Είναι προσωπική σας ευθύνη να ελέγχετε το πρόγραμμα δρομολογίων και τις τιμές των χερσαίων μεταφορών.
    • Χρόνος ανταπόκρισης μεταξύ των πτήσεων
     Τα τυπικά εισιτήρια για τα οποία γίνεται κράτηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν εγκεκριμένους χρόνους ανταπόκρισης. Ο χρόνος που απαιτείται για τις ανταποκρίσεις ανάμεσα στις πτήσεις υπολογίζεται από τις αεροπορικές εταιρείες. Εάν το σκέλος μιας πτήσης καθυστερήσει με αποτέλεσμα να χάσετε την ανταπόκριση, οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να Σας βοηθήσουν να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας (βλ. Ενότητα 11.1).
     Όταν γίνονται κρατήσεις ξεχωριστών εισιτηρίων, οι αεροπορικές εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για χαμένες ανταποκρίσεις εξαιτίας καθυστερήσεων. Ως εκ τούτου, αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι ο χρόνος της ανταπόκρισης είναι επαρκής ανάλογα με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Τυχόν επιπρόσθετο κόστος που προέκυψε εξαιτίας χαμένων ανταποκρίσεων δεν αποζημιώνεται.
    • Διπλή κράτηση
     Διπλή κράτηση σημαίνει ότι έχουν γίνει δύο ή περισσότερες κρατήσεις με το ίδιο όνομα επιβάτη στην ίδια αεροπορική εταιρεία. Εάν έχετε διπλή κράτηση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το ταξίδι/τα ταξίδια. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί εάν οι κρατήσεις έγιναν σε διαφορετικά ταξιδιωτικά πρακτορεία. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακυρώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες ούτε για άρνηση των αεροπορικών εταιρειών να προβούν στην επιστροφή χρημάτων στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία διπλής κράτησης.
  3. Αεροπορικές εταιρείες με απαγόρευση λειτουργίας στην ΕΕ (μαύρη λίστα) Σημειώνεται ότι σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται η λειτουργία εντός ΕΕ, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή διαβούλευση με τις εθνικές αρχές αερομεταφορών. Οι εν λόγω αεροπορικές εταιρείες είναι απαγορευμένες γιατί θεωρούνται μη ασφαλείς ή δεν υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο από τις αρχές της χώρας τους.
   Μπορείτε να δείτε ποιες αεροπορικές εταιρείες αφορά η απαγόρευση λειτουργίας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
   Μαύρη λίστα (Λίστα αεροπορικών εταιρειών που δεν τους επιτρέπεται να λειτουργούν στην ΕΕ)
  4. Αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων και ακύρωση από τις αεροπορικές εταιρείες
   1. Η συμφωνία Σας με την ισχύουσα αεροπορική εταιρεία μπορεί να της επιτρέπει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις κρατήσεις σας. Θα Σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές μόλις Μας ενημερώσει σχετικά η αεροπορική εταιρεία.
   2. Οι ώρες των πτήσεων που εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας μπορεί να αλλάξουν ανάμεσα στην ημερομηνία της κράτησής σας και την ημερομηνία που ταξιδεύετε. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε και να επικοινωνήσετε με την αεροπορική εταιρεία σας τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης, για να διασφαλίσετε ότι η πτήση (και οποιεσδήποτε πτήσεις ανταπόκρισης) θα αναχωρήσουν όπως είναι προγραμματισμένο. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα δρομολογίων των αεροπορικών εταιρειών δεν εξαρτώνται από εμάς, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για έξοδα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών.
  5. Αλλαγές και ακυρώσεις που έχετε ζητήσει Εσείς
   1. Οι όροι για την αλλαγή των κρατήσεων των πτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονόματος του επιβάτη, του προορισμού και της ημερομηνίας ταξιδίου) και για την επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης καθορίζονται από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, η οποία είναι ο συμβατικός σας εταίρος για την παροχή της πτήσης. Εμείς, ως μεσάζων, δεν ασκούμε καμία επιρροή στους εν λόγω όρους.
   2. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγή στην κράτησή σας ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης, ως επιπρόσθετη δική μας υπηρεσία, προσφέρουμε τη δυνατότητα διαχείρισης του εν λόγω αιτήματος για λογαριασμό σας, εφόσον οι όροι της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν μια τέτοια αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κράτησης των εν λόγω επιπρόσθετων υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω όρους και χρεώσεις σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες. Εναλλακτικά, μπορείτε, φυσικά, να απευθυνθείτε απευθείας στη σχετική αεροπορική εταιρεία.
   3. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τις αλλαγές που ζητάτε, είναι απαραίτητο να λάβουμε τα αιτήματά σας για αλλαγή το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού (μόνο τηλεφωνικώς). Εάν έχετε αγοράσει την υπηρεσία μας Ευέλικτου Εισιτηρίου, βλ. ενότητα 8.

    Για αιτήματα αλλαγής αργότερα, συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη σχετική αεροπορική εταιρεία.
  6. Μη εμφάνιση ή Μη παρουσία στην πτήση Μας εξουσιοδοτείτε με το παρόν να ακυρώσουμε τη μη χρησιμοποιημένη πτήση για λογαριασμό σας σε περίπτωση μη εμφάνισης ή μη παρουσίας στην πτήση, καθώς και να ζητήσουμε για λογαριασμό σας τυχόν επιστροφή χρημάτων από την αεροπορική εταιρεία. Έχουμε το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να το πράξουμε αυτό, και το δικαίωμά σας να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων απευθείας από την αεροπορική εταιρεία παραμένει ανεπηρέαστο.
 4. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ως εκ τούτου, όλα τα ερωτήματα σε σχέση με την κράτηση και οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο Booking.com. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Booking.com εδώ.

  Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Booking.com στον ιστότοπό του.
 5. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται με τη μεσολάβηση της Traveljigsaw Limited («Rentalcars.com»).

  Ως εκ τούτου, όλα τα ερωτήματα σε σχέση με την κράτηση και οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο Rentalcars.com. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Rentalcars.com εδώ:
  Για τοπικά στοιχεία επικοινωνίας, βλ. ιστότοπο της Rentalcars.
  Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Rentalcars.com εδώ.
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού πολλών μεμονωμένων υπηρεσιών κατά βούληση (π.χ. πτήση + ξενοδοχείο). Στην περίπτωση αυτή, Μας δίνετε εντολή να ενεργήσουμε ως μεσάζων για την κράτηση διαφόρων ταξιδιωτικών υπηρεσιών από διάφορους προμηθευτές. Οι σχετικοί προμηθευτές θα Σας παρουσιαστούν με σαφήνεια στη διάρκεια της διαδικασίας κρατήσεων πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης. Στην περίπτωση που συνδυάσετε μεμονωμένες υπηρεσίες, δεν συνάπτεται ταξιδιωτική σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς, αλλά συνάπτεται αρκετές συμβάσεις για την παροχή μεμονωμένων υπηρεσιών με κάθε ξεχωριστό προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζων σε σχέση με κάθε μεμονωμένη ταξιδιωτική υπηρεσία.
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
  1. Οι απαιτήσεις διαβατηρίου, θεώρησης ή/και υγείας μπορούν να αλλάξουν, και ως εκ τούτου πρέπει να τις διασταυρώνετε με τη σχετική αρχή (πρεσβεία, προξενείο, κ.λπ.) αρκετό καιρό πριν από το ταξίδι. Είναι δική σας ευθύνη να έχετε έγκυρο διαβατήριο και, εφόσον χρειάζεται, θεώρηση. Είναι σημαντικό να θυμηθείτε να συμπεριλάβετε όλα τα σημεία διέλευσης του ταξιδιού σας, τα οποία επίσης ενδέχεται να απαιτούν να αποκτήσετε θεώρηση. Συχνά, η απόκτηση θεώρησης μπορεί να χρειάζεται χρόνο, και για τον λόγο αυτό συνιστάται να κάνετε αίτηση αρκετό καιρόν πριν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τους πελάτες που δεν έχουν τα σωστά έγγραφα.
  2. Κάθε προορισμός έχει τις δικές του απαιτήσεις ως προς τις διατυπώσεις εισόδου, τους εμβολιασμούς, κ.λπ., οι οποίες μπορεί επίσης να ποικίλουν ανάλογα με την εθνικότητα του επιβάτη. Είναι δική σας ευθύνη να συγκεντρώσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Κανένα περιστατικό που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με τέτοιου είδους επίσημους κανονισμούς δεν θα θεωρηθεί δική μας ευθύνη. Ως εκ τούτου, Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε πάντα τις διάφορες διατυπώσεις των επιλεγμένων χωρών προορισμού ή διέλευσης, καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα.
 8. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1. Ευέλικτο Εισιτήριο
   1. Εάν αγοραστεί κατά τη διαδικασία της κράτησης, το Ευέλικτο Εισιτήριο Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία ή/και την ώρα της κράτησης της πτήσης σας σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η παρούσα ενότητα. Όταν παρέχουμε την υπηρεσία Ευέλικτου Εισιτηρίου, μεσολαβούμε μόνο για τη σύμβαση μεταφοράς ανάμεσα σε Εσάς και τη σχετική αεροπορική εταιρεία. Καθώς το Ευέλικτο Εισιτήριο είναι δική μας υπηρεσία (δηλ. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας Ευέλικτου Εισιτηρίου επικοινωνώντας απευθείας με την αεροπορική εταιρεία), όλα τα αιτήματα αλλαγής κράτησης με χρήση της υπηρεσίας Ευέλικτου Εισιτηρίου πρέπει να γίνονται μέσω του τμήματός μας εξυπηρέτησης πελατών (βλ. Ενότητα 8.1.4).
   2. Το Ευέλικτο Εισιτήριο επιτρέπει την αλλαγή στην κράτηση των πτήσεων με τις εξής προϋποθέσεις:
    • Όλες οι αλλαγές κρατήσεων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ενότητα 8.1.4 και το αργότερο 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.
    • Η αλλαγή κράτησης είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας αεροπορικής εταιρείας, π.χ. για μια πτήση μπορεί να γίνει αλλαγή μόνο σε μια πτήση που εκτελείται από την ίδια αεροπορική εταιρεία με αυτήν που εκτελεί και την πτήση του εισιτηρίου που αγοράστηκε αρχικά.
    • Τα σκέλη των πτήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται με την ίδια σειρά με την οποία έγινε αρχικά η κράτησή τους.
    • Δεν επιτρέπονται οι αναβαθμίσεις σε διαφορετικές κατηγορίες θέσης ή κράτησης στην ίδια πτήση.
    • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κράτησης εισιτηρίου για στάση σε ενδιάμεσο σταθμό (δηλ. παραμονή σε μια πόλη ανταπόκρισης για μεγαλύτερο διάστημα απ' αυτό για το οποίο είχατε κάνει αρχικά κράτηση).
    • Η αλλαγή του σημείου αναχώρησης ή/και του προορισμού δεν είναι δυνατή, ούτε για την πτήση αναχώρησης ούτε για την πτήση επιστροφής.
    • Το Ευέλικτο Εισιτήριο δεν επιτρέπει την αλλαγή ή τη διόρθωση ονομάτων.
    • Αλλαγή κράτησης μπορεί να γίνει μόνο μία φορά για ένα ταξίδι. Μόλις επιβεβαιωθεί η αλλαγή, το Ευέλικτο Εισιτήριο έχει χρησιμοποιηθεί.
    • Σε περίπτωση αλλαγής κράτησης, το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από τη στιγμή της αρχικής κράτησης. Το νέο ταξίδι δεν μπορεί να ξεκινήσει προτού περάσουν 24 ώρες από τη στιγμή που υποβλήθηκε το αίτημα αλλαγής.
    • Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για την κράτηση από τη στιγμή που χρησιμοποιηθεί το Ευέλικτο Εισιτήριο.
   3. Η κράτηση για το Ευέλικτο Εισιτήριο πρέπει να γίνεται και να πληρώνεται κατά τη διαδικασία της κράτησης και δεν μπορεί να προστεθεί αργότερα.
   4. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγή του εισιτηρίου σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικώς στη διάρκεια του κανονικού μας ωραρίου λειτουργίας.Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου μας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας – Τηλέφωνο». 

    Παρακαλούμε έχετε υπ' όψιν ότι η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και e-mail γίνεται στα αγγλικά.
   5. Η αλλαγή κράτησης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν σας την επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail. Εάν δεν θέλετε να λάβετε επιβεβαίωση, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
   6. Η αλλαγή πτήσεων με τη χρήση Ευέλικτου Εισιτηρίου γίνεται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας. Εάν η επιθυμητή αλλαγή οδηγήσει σε ακριβότερο εισιτήριο ή εάν η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να μη δικαιούται πλέον ο επιβάτης ειδική τιμή (π.χ. για ένα μικρό παιδί), επιβαρύνεστε Εσείς με το επιπρόσθετο κόστος. Δεν ευθυνόμαστε για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια αλλαγή κράτησης σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνάπτονται απευθείας με την αεροπορική εταιρεία (όπως κράτηση επιπλέον αποσκευών ή κράτηση συγκεκριμένων θέσεων).
   7. Εάν ακυρώσετε την πτήση, το αντίτιμο της υπηρεσίας Ευέλικτου Εισιτηρίου δεν θα σας επιστραφεί .
   8. Εάν δεν εμφανιστείτε σε ένα σκέλος του ταξιδιού, η επιλογή αλλαγής κράτησης μέσω της υπηρεσίας Ευέλικτου Εισιτηρίου παύει να ισχύει.
  2. Κάλυψη Ακύρωσης (Ασφάλιση Ακύρωσης)
   1. Η κάλυψη ακύρωσης πρέπει να αγοράζεται και να εξοφλείται τη στιγμή της κράτησης του ταξιδιού. Η κάλυψη τίθεται σε ισχύ όταν γίνεται η κράτηση και παύει να ισχύει τη στιγμή που αρχίζει το ταξίδι, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία αναχώρησης για την οποία έγινε αρχικά η κράτηση. Όλοι οι επιβάτες στην κράτηση πρέπει να έχουν αγοράσει κάλυψη ακύρωσης για να μπορούν να την επικαλεστούν σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης.
   2. Η ακύρωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την αναχώρηση για να ισχύει η κάλυψη ακύρωσης. Η κάλυψη ακύρωσης παύει να ισχύει όταν ξεκινήσει το ταξίδι. Για ακυρώσεις εκτός του ωραρίου τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα γραφεία μας, πρέπει να ειδοποιούνται απευθείας οι αεροπορικές εταιρείες, οι πάροχοι ξενοδοχείων ή ενοικίασης αυτοκινήτων.
   3. Όταν ένα ταξίδι ακυρώνεται, και προσκομίζεται έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, γίνεται επιστροφή χρημάτων για όλο το ποσό της κράτησης εκτός από το τέλος μας διεκπεραίωσης που ανέρχεται σε 15 EUR κατ' άτομο. Δεν θα επιστρέψουμε το αντίτιμο της κάλυψης ακύρωσης ή άλλων επιβαρύνσεων, χρεώσεων και τελών ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχουν ήδη πληρωθεί (εκτός από την ταξιδιωτική ασφάλιση). Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση ακύρωσης που καλύπτεται από κάλυψη ακύρωσης ανέρχεται σε 2500 EUR κατ' άτομο ή/και 5000 EUR ανά ταξίδι.
   4. Περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων Ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εάν δεν είστε σε θέση να κάνετε ένα προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας των παρακάτω απρόοπτων περιπτώσεων:
    • Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος που αφορά Εσάς, τον συνταξιδιώτη που περιλαμβάνεται στην ίδια κράτηση ή ενός στενού συγγενή, και εφόσον Σας δοθεί γνωμάτευση να μη γίνει το προγραμματισμένο ταξίδι σύμφωνα με πιστοποιητικό ενός αμερόληπτου θεράποντα ιατρού.
    • Σε περίπτωση θανάτου δικού Σας, ενός στενού συγγενή ή του συνταξιδιώτη που περιλαμβάνεται στην ίδια κράτηση.
    «Στενοί συγγενείς» θεωρούνται ο/η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, οι γονείς, οι παππούδες ή οι πεθεροί του ασφαλισμένου ατόμου ή τα άτομα με τα οποία τα ασφαλισμένα άτομα ζουν μαζί σαν να ήταν παντρεμένοι.
   5. Η κάλυψη ακύρωσης δεν περιλαμβάνει:
    • αποζημίωση που μπορεί να ληφθεί από αλλού, όπως από άλλη κάλυψη ακύρωσης ή ασφάλεια.
    • ασθένεια, ατύχημα ή τραυματισμό τα οποία γνωρίζατε (είχε ήδη γίνει διάγνωση) όταν αγοράσατε την κάλυψη ακύρωσης.
    • χρόνιες ασθένειες/μολύνσεις/διανοητικές διαταραχές, εκτός εάν το άτομο δεν είχε παρουσιάσει κανένα απολύτως σύμπτωμα/πρόβλημα τους έξι μήνες πριν από τη στιγμή της κράτησης του ταξιδιού. Εάν η ακύρωση σχετίζεται με τέτοιου είδους συμπτώματα, η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από έναν ειδικό ιατρό.
    • ασθένεια, ατύχημα ή άλλες επιπλοκές που οφείλονται σε εγκυμοσύνη ή τοκετό.
    • επιπλοκές που οφείλονται σε αλκοόλ, άλλες τοξικές ουσίες, ηρεμιστικά ή ναρκωτικά.
    • δαπάνες που οφείλονται στο γεγονός ότι το ασφαλισμένο μέρος καθυστέρησε την ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του.
    • την περίπτωση να μην υφίσταται πλέον ο σκοπός του ταξιδιού.
    • επιπλοκές που οφείλονται σε προσωπικά επιλεγμένες διαδικασίες και θεραπείες όπως επεμβάσεις αισθητικής ιατρικής.
    • τυχόν συμπληρωματικές υπηρεσίες για το ταξίδι που δεν περιλαμβάνονται στην επιβεβαίωση της κράτησης, όπως π.χ. κράτηση εισιτηρίων θεάτρου και ανάλογες κρατήσεις.
    • φοβία πτήσης/ φόβος πτήσης.
   6. Τι χρειαζόμαστε από Εσάς; Η κάλυψη ακύρωσης ισχύει μόνο όταν προσκομίζεται συγχρόνως έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό. Αυτό πρέπει να το παραλάβουμε εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ακύρωση. Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι συμπληρωμένο από έναν αμερόληπτο γιατρό που εκτελεί χρέη θεράποντος ιατρού, και να φέρει το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη σφραγίδα του γιατρού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σφραγίδα θα πρέπει να συνυποβάλλεται και ένα αντίγραφο της ταυτότητας του γιατρού.
   7. Από το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει επίσης να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
    • η ημερομηνία εξέτασης
    • τα αποτελέσματα της εξέτασης
    • η διάγνωση
    • άλλα αυθεντικά πιστοποιητικά/έγγραφα, σημαντικά για την εκτίμηση της περίπτωσης
    • το γεγονός ότι η νόσος είναι οξεία και κατά συνέπεια ο ασθενής δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει
    Μπορείτε να κατεβάσετε το ιατρικό πιστοποιητικό εδώ Για να στείλετε την ιατρική σας βεβαίωση, κάντε κλικ εδώ.
  3. Εγγύηση ανταπόκρισης
   1. Εάν οι υπηρεσίες μας βοήθειας σε σχέση με την εγγύηση ανταπόκρισης, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 8.2 (εφεξής καλούμενες «Εγγύηση ανταπόκρισης»), περιλαμβάνονται στην κράτησή σας, αυτό θα αναφέρεται σαφώς κατά τη διαδικασία κράτησης και στην επιβεβαίωση της κράτησής σας.
   2. Εκτός των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω, η Εγγύηση ανταπόκρισης ισχύει στις εξής περιπτώσεις (κάθε μία καλούμενη εφεξής «Αλλαγή»):
    • σε περίπτωση που κάποια από τις πτήσεις σας αναπρογραμματιστεί, καθυστερήσει ή ακυρωθεί από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία, με αποτέλεσμα να χάσετε την πτήση ή τις πτήσεις για τον προορισμό σας,
    • εάν χάσετε μια πτήση με ανταπόκριση εξαιτίας καθυστερήσεων ή απώλειας αποσκευών που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου σας, και
    • εάν χάσετε μια πτήση με ανταπόκριση εξαιτίας τελωνειακών ή μεταναστευτικών διαδικασιών που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου σας.
   3. Η Εγγύηση ανταπόκρισης δεν ισχύει:
    • εάν η Αλλαγή επηρεάζει μόνο πτήση/πτήσεις στο πλαίσιο του ίδιου εισιτηρίου (που εκδίδεται ως ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο/PNR). Την ευθύνη για τυχόν προβλήματα και για τη διαχείριση των Αλλαγών πτήσης τη φέρει η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση/τις πτήσεις (μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη σχετική αεροπορική εταιρεία για βοήθεια ή/και απορίες),
    • εάν η Αλλαγή οφείλεται σε καταστάσεις ανωτέρας βίας, δηλ. σε περιπτώσεις που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας, όπως (χωρίς περιορισμό) πολιτική αστάθεια, ακραία καιρικά φαινόμενα, κίνδυνοι για την ασφάλεια, απεργίες, σημαντικός περιορισμός της λειτουργίας αεροδρομίων ή/και πτώχευση/αδυναμία εξόφλησης χρεών αεροπορικής εταιρείας,
    • για οποιαδήποτε ενέργεια (ή έλλειψη ανάληψης ενέργειας) η οποία είναι ευλόγως εντός του ελέγχου σας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εάν χάσετε μια πτήση επειδή (i) δεν έχετε την κατάλληλη βίζα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται για το ταξίδι σας, ή (ii) παραβιάζετε κανόνες και περιορισμούς αεροπορικών εταιρειών, ή
    • εάν έχετε κάνει αλλαγές στην κράτησή σας χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.
   4. Ενημερώστε μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
    Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση ανταπόκρισης, πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τηλεφωνικώς μόλις λάβετε γνώση κάποιας Αλλαγής. Βλ. προοίμιο για τα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δεν μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δεν θα δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση ανταπόκρισης.
   5. Βοήθεια σε σχέση με την Εγγύηση ανταπόκρισης – εναλλακτική πτήση/πτήσεις ή επιστροφή χρημάτων.
    Αφού ενημερωθούμε για την Αλλαγή, θα σας προτείνουμε να διαλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
    α) εναλλακτική πτήση/πτήσεις προς τον τελικό σας προορισμό με δικά μας έξοδα (θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή πτήση/πτήσεις που θα σας προσφέρουμε),
    β) επιστροφή του αντίτιμου που πληρώσατε κατά τη στιγμή της κράτησής σας για τις μη χρησιμοποιηθείσες πτήσεις, ή
    γ) εναλλακτική πτήση/πτήσεις για να επιστρέψετε στο αεροδρόμιο της αναχώρησής σας με δικά μας έξοδα (θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή πτήση/πτήσεις που θα σας προσφέρουμε).

    Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε εύλογη/-ες πτήση/-εις για τον τελικό προορισμό σας, ενδέχεται να σας παραπέμψουμε σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Σε αυτή την περίπτωση θα καλύψουμε τα έξοδα μεταφοράς σας στο εναλλακτικό αεροδρόμιο.

    Εάν απομένουν περισσότερες από 48 ώρες μέχρι την αρχική ώρα αναχώρησης της επηρεαζόμενης πτήσης, θα αποφασίσουμε αποκλειστικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ποια από τις επιλογές που προτείνονται στην ενότητα 8.2.5. θα ισχύσει.
   6. Η αποδοχή από εσάς της προσφερόμενης βοήθειας
    Πρέπει να απαντήσετε δηλώνοντας την επιλογή σας όσο το δυνατόν συντομότερα αφού λάβετε περισσότερες πληροφορίες από εμάς για τις επιλογές που έχετε και που ορίζονται στην υποενότητα 5 (α)-(γ) παραπάνω. Εάν δεν λάβουμε απάντησή σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (πάντως όχι αργότερα από 24 ώρες), εκπίπτετε από το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Εγγύηση ανταπόκρισης.
   7. Πρόσθετες αποζημιώσεις
    Εκτός από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Ενότητα 8.2, η Εγγύηση ανταπόκρισης σας δίνει το δικαίωμα στα εξής:
    • Κατάλυμα – Εάν μια Αλλαγή γίνει την τελευταία στιγμή και μείνετε χωρίς κατάλυμα διανυκτέρευσης (22:00-08:00), θα καλύψουμε τα έξοδα καταλύματός σας για μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις. Η αποζημίωση περιορίζεται σε συνολικά 50 δολάρια ΗΠΑ ανά επιβάτη και καλύπτεται από την Εγγύηση ανταπόκρισης. Τυχόν αποζημίωση διανυκτέρευσης που λάβετε από την αεροπορική εταιρεία θα αφαιρεθεί από το ποσό των επιστρεφόμενων χρημάτων της Εγγύησης ανταπόκρισης.
    • Γεύμα & Ποτά – Εάν μια Αλλαγή έχει ως συνέπεια να καθυστερήσει κάποια πτήση σας περισσότερο από 4 ώρες, θα καλύψουμε το κόστος του γεύματος και των ποτών έως το συνολικό ποσό των 10 δολαρίων ΗΠΑ ανά επιβάτη που καλύπτει η Εγγύηση ανταπόκρισης. Τυχόν αποζημίωση για γεύμα ή/και ποτά που λάβετε από την αεροπορική εταιρεία θα αφαιρεθεί από το ποσό των επιστρεφόμενων χρημάτων της Εγγύησης ανταπόκρισης.
    Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να καλύψετε τα έξοδα και να μας παράσχετε τις αποδείξεις για αυτού του είδους τα έξοδα.
 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
  1. Πληρωμή
   1. Η επεξεργασία της πληρωμής για τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται είτε από Εμάς (σε συνεργασία με τον πάροχο/τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που μας παρέχουν τη λειτουργία επεξεργασίας πληρωμών) είτε από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία της πληρωμής σας, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, στον πάροχο/στους παρόχους μας υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία της πληρωμής. Όλα τα στοιχεία πληρωμής των πελατών μας κρυπτογραφούνται σε έναν ασφαλή διακομιστή όταν γνωστοποιούνται στον πάροχο/στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
   2. Ανάλογα με τα κριτήρια της κράτησης και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες, η πληρωμή μπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές, μία χρέωση από εμάς και άλλη μία από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Δεν θα χρεωθείτε περισσότερα από την πραγματική συνολική τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας.
   3. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια. Στην περίπτωση εμφάνισης προβλήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία της πληρωμής σας, θα ξαναδοκιμάσουμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας σε συνεργασία με τον πάροχο/τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Εάν αυτό δεν οδηγήσει σε επιτυχημένη ανάληψη κεφαλαίων από Εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί Σας όσο το δυνατόν συντομότερα για οδηγίες σχετικά με άλλους τρόπους πληρωμής. Εάν δεν λάβουμε την πληρωμή σας μετά από τις εν λόγω περαιτέρω οδηγίες, η ανεξόφλητη πληρωμή σας θα παραπεμφθεί σε μια εταιρεία είσπραξης χρεών.
  2. Απάτη κατά την πληρωμή
   Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι διαπράττεται απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία της εν λόγω πληρωμής. Μπορεί να ζητηθεί ταυτοποίηση της πληρωμής σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες διάπραξης αξιόποινης πράξης. Κάθε είδους απάτη κατά την πληρωμή θα καταγγέλλεται στην αστυνομία και θα παραπέμπεται σε μια εταιρεία είσπραξης χρεών.
 10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
  1. Αξιώσεις σχετικά με την παροχή των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
   Κάθε είδους πρόβλημα, παρατήρηση ή αξίωση που σχετίζεται με την αυτή καθαυτή παροχή των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών πρέπει να γνωστοποιείται απευθείας στον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών (διοργανωτή ταξιδίων, αεροπορική εταιρεία, ασφαλιστή, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχείο) με τον οποίο έχετε συνάψει τη σύμβαση για τη σχετική Ταξιδιωτική Υπηρεσία. Βλ. επίσης ενότητα 11 για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ.
  2. Παράπονα σχετικά με τις δικές μας υπηρεσίες
   Οι αξιώσεις που σχετίζονται με τις δικές μας υπηρεσίες διεκπεραιώνονται αποκλειστικά γραπτώς και πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που τελειώνει το ταξίδι σας.
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ
  1. Ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσεων
   Εάν ταξιδεύετε προς ή από την ΕΕ ή με αερομεταφορέα της ΕΕ, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε αποζημίωση για δαπάνες που μπορείτε να εγείρετε απευθείας έναντι της σχετικής αεροπορικής εταιρείας στην περίπτωση που η πτήση σας ακυρωθεί, καθυστερήσει ή εάν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, κάντε κλικ εδώ.
  2. Ευθύνη αερομεταφορέα
   Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος. Θα βρείτε τον Κανονισμό εδώ.
 12. ΕΥΘΥΝΗ
  1. Αποδέχεστε ότι ενεργούμε ως μεσάζων ανάμεσα σε Εσάς και τον Πάροχο Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε σχέση με τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες για τις οποίες κάνατε κράτηση από έναν ή περισσότερους Παρόχους Υπηρεσιών, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και που έχει παράσχει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών.
  2. Εάν ένας Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να παράσχει την Ταξιδιωτική Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο Πάροχος Υπηρεσιών κηρύσσει πτώχευση, μπορούμε να ενεργήσουμε μόνο ως μεσάζων και να επιστρέψουμε τις πληρωμές όταν έχουμε ήδη λάβει τις εν λόγω πληρωμές από τον συγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσιών.
  3. Σε ό,τι αφορά τις δικές μας υπηρεσίες, φέρουμε ευθύνη για ζημίες που υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζουν οι παρόντες Όροι και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Φέρουμε ευθύνη μόνο για άμεσες ζημίες που υποστήκατε, πληρώσατε ή επιφέρατε πραγματικά και που οφείλονται σε έλλειψη των υποχρεώσεών μας ως προς τις δικές μας υπηρεσίες, έως το συνολικό ποσό του κόστους της κράτησής σας (είτε για ένα περιστατικό είτε για μια σειρά συνδεδεμένων περιστατικών).
  4. Ο περιορισμός ευθύνης που ορίζεται στην Ενότητα 12.3 ισχύει επίσης για παραβάσεις καθήκοντος από άτομα για την υπαιτιότητα των οποίων είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  1. Εφαρμοστέο δίκαιο
   Το φινλανδικό δίκαιο διέπει αποκλειστικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

   Ως καταναλωτής, θα ωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας της οποίας είστε κάτοικος. Ουδέν στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Ενότητας 13.1, δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή να βασίζεστε στις εν λόγω υποχρεωτικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας.
  2. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στην Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας.

Ισχύει από 14/5/2020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Οι παρόντες γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια ισχύουν ανάμεσα σε εσάς («εσείς», «εσάς», «σας» ή ο «ταξιδιώτης») και την OY SRG Finland AB («εμείς», «εμάς» ή «μας»), φορέα εκμετάλλευσης της πύλης κρατήσεων Gotogate (εφεξής καλούμενης «Πύλη»).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μόνο εάν αγοράσετε ένα οργανωμένο ταξίδι που καλύπτεται από την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Για μεμονωμένες υπηρεσίες πτήσεων, ξενοδοχείων, ασφάλισης, ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην πύλη, ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητα του μεσάζοντα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα ταξίδια.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να ενεργείτε με την ιδιότητα του ιδιωτικού καταναλωτή για να κάνετε μια κράτηση στην Πύλη. Ιδιωτικός καταναλωτής, σε αντίθεση με μια επιχείρηση, είναι ένα φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε μια νόμιμη συναλλαγή για σκοπούς που είναι κατά κύριο λόγο εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων του ή/και των δραστηριοτήτων του ως αυτοαπασχολούμενου.

OY SRG FINLAND AB (Gotogate)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

Email: customerservice@Gotogate.support
Τηλέφωνο: +30 211 198 48 29

 1. ΣΥΜΦΩΝIA
  1. Η συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική για τα μέρη μόλις επιβεβαιωθεί εγγράφως η κράτηση του ταξιδιώτη, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Οι πληροφορίες που λαμβάνετε πριν να κάνετε την παραγγελία σας στην πύλη, καθώς και οι πληροφορίες που αναγράφονται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας, αποτελούν επίσης μέρος της συμφωνίας μεταξύ των μερών (μαζί με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, εφεξής καλούμενα «Όροι & προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια»). Το δικαίωμα καταγγελίας της συμφωνίας δεν ισχύει για τις συμφωνίες για οργανωμένα ταξίδια.
  2. «Εσείς» ή ο «ταξιδιώτης» σημαίνει το άτομο στο όνομα του οποίου έχουν συναφθεί οι Όροι & οι προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια. Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές δυνάμει των Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια. Όλες οι αλλαγές και τυχόν ακυρώσεις πρέπει να γίνονται από τον ταξιδιώτη. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν, εάν ο ταξιδιώτης αρρωστήσει σοβαρά και αδυνατεί να πραγματοποιήσει την αλλαγή ή την ακύρωση. Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος να μας παρέχει τα σωστά στοιχεία κράτησης για τα άλλα άτομα που συμμετέχουν στο οργανωμένο ταξίδι. Τυχόν επιστροφές χρημάτων από εμάς θα καταβληθούν στον ταξιδιώτη.
  3. Λάβετε υπόψη ότι τρίτοι, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ασφαλιστές, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες τους. Με τη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, τίθεται σε ισχύ απευθείας ανάμεσα σε Εσάς και τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών η συμφωνία για την παροχή αυτή καθαυτή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (όπως συμβάσεις μεταφοράς, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά ενοικίασης). Λάβετε υπόψη ότι οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα (Παράρτημα 1) παρέχονται με τη μεσολάβηση της Travelscape LLC. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Travelscape LCC, ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.
  4. Οι χρόνοι αναχώρησης πτήσεων που αναφέρονται στην επιβεβαίωση κράτησης είναι προκαταρκτικοί. Θα επιβεβαιώσουμε τις ακριβείς ώρες αναχώρησης το συντομότερο δυνατόν, αλλά (εάν είναι εφικτό) το αργότερο 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
  5. Θα παράσχουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας.
  6. Θα παράσχουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν κανόνες και κανονισμούς που σχετίζονται με την υγεία στον προορισμό.
  7. Μια πτήση ανταπόκρισης ή τυχόν ειδικοί διακανονισμοί περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους & προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια μόνο εάν έχει γίνει κράτησή τους μαζί και ταυτόχρονα με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού, ή εάν πωλούνται μαζί με τις άλλες υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού για μια συνολική τιμή.
  8. Οποιαδήποτε ειδικά αιτήματα ή ειδικές υπηρεσίες μετά από αίτηση του ταξιδιώτη περιλαμβάνονται μόνο κατόπιν γραπτής ρητής επιβεβαίωσης από εμάς.
  9. Σας ζητούμε να ελέγξετε την ακρίβεια όλων των δεδομένων προτού ολοκληρώσετε το αίτημα κράτησης. Απαιτείται επιπλέον να ελέγξετε την επιβεβαίωση της κράτησης/τα ταξιδιωτικά έγγραφα μόλις παραληφθούν, για να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, όπως επίσης ότι τα ονόματα είναι σωστά γραμμένα και ότι αντιστοιχούν στα ονόματα που αναγράφονται στα διαβατήρια. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε για τυχόν σφάλματα το συντομότερο δυνατόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε ένα τέλος που αντιστοιχεί στο πραγματικό μας κόστος για τη διόρθωση των ανακριβών στοιχείων, καθώς και εύλογη αποζημίωση για την πρόσθετη εργασία που μας δημιούργησε η διόρθωση. Εάν για το σφάλμα ευθυνόμαστε εμείς ή κάποιος τρίτος που απασχολείται από εμάς, αυτό θα διορθωθεί χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ταξιδιώτη.
  10. Ο ταξιδιώτης πρέπει να μας ειδοποιήσει αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές στη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου του ή σε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να επικοινωνήσουμε με τον ταξιδιώτη σε σχέση με την κράτηση. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν δεν λάβετε κάποιο μήνυμα από εμάς λόγω περιστάσεων που ευλόγως δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά: (i) μας δώσατε λάθος διεύθυνση e-mail, (ii) οι ρυθμίσεις του e-mail σας δεν επιτρέπουν στο e-mail μας να φτάσει σε εσάς ή (iii) οι ρυθμίσεις του e-mail σας αντιμετωπίζουν το μήνυμά μας ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
  11. Μερικά οργανωμένα ταξίδια απαιτούν έναν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για να πραγματοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, θα δοθούν στον ταξιδιώτη σαφείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.
  12. Εάν τα αεροπορικά εισιτήρια αποτελούν μέρος του οργανωμένου ταξιδιού, οι πτήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη σωστή σειρά. Στην αντίθετη περίπτωση, πολλές αεροπορικές εταιρείες αρνούνται τη μεταφορά με επακόλουθα σκέλη της πτήσης (π.χ. η μη χρήση ενός σκέλους ενός ταξιδιού θα μπορούσε να ακυρώσει το υπόλοιπο εισιτήριο). Για τα εισιτήρια μετ' επιστροφής, η μη εμφάνισή σας για την πτήση της μετάβασης θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση από την αεροπορική εταιρεία της πτήσης επιστροφής σας.
 2. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
  1. Η τιμή για το οργανωμένο ταξίδι θα προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνολική τιμή ολόκληρου του οργανωμένου ταξιδιού να είναι σαφής. Η τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και τυχόν υποχρεωτικές συμπληρωματικές επιβαρύνσεις, φόρους και τέλη. Υποχρεούμαστε επίσης να ενημερώνουμε τον ταξιδιώτη για τυχόν άλλα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.
  2. Ο ταξιδιώτης πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του οργανωμένου ταξιδιού το αργότερο τη χρονική στιγμή που ορίζεται στους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια.
  3. Εάν ο ταξιδιώτης δεν καταβάλει το αντίτιμο του οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, να ακυρώσουμε το οργανωμένο ταξίδι και να παρακρατήσουμε τις περαιτέρω υπηρεσίες μας. Επιπλέον, ενδέχεται να σας χρεώσουμε μια εύλογη αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβληθήκαμε εξαιτίας της αδυναμίας σας να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας πληρωμής.
  4. Εκτός αν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό, η τιμή του οργανωμένου ταξιδιού βασίζεται σε διαμονή δύο ατόμων σε κοινό δίκλινο δωμάτιο. Εάν κάνετε κράτηση διαμονής για ένα άτομο σε δίκλινο ή μεγαλύτερο δωμάτιο που προορίζεται για περισσότερα από ένα άτομο, δικαιούμαστε να χρεώσουμε ένα επιπρόσθετο τέλος.
  5. Η επεξεργασία της πληρωμής πραγματοποιείται είτε από εμάς (σε συνεργασία με τον πάροχο/τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που μας παρέχουν τη λειτουργία επεξεργασίας πληρωμών) είτε από τον πάροχο υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία της πληρωμής σας, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, στον πάροχο/στους παρόχους μας υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία της πληρωμής. Τα στοιχεία πληρωμής των πελατών μας κρυπτογραφούνται σε έναν ασφαλή διακομιστή όταν γνωστοποιούνται στον πάροχο/στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
  6. Ανάλογα με τα κριτήρια της κράτησης και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες, η πληρωμή μπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές, μία χρέωση από εμάς και άλλη μία από τον πάροχο υπηρεσιών. Δεν θα χρεωθείτε περισσότερα από την πραγματική συνολική τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας.
  7. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια. Στην περίπτωση εμφάνισης προβλήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία της πληρωμής σας, θα ξαναδοκιμάσουμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας σε συνεργασία με τον πάροχο/τους παρόχους πληρωμών. Εάν αυτό δεν οδηγήσει σε επιτυχημένη ανάληψη κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν συντομότερα για οδηγίες σχετικά με άλλους τρόπους πληρωμής. Εάν δεν λάβουμε την πληρωμή σας μετά τις εν λόγω περαιτέρω οδηγίες, η ανεξόφλητη πληρωμή σας θα παραπεμφθεί σε μια εταιρεία είσπραξης χρεών.
  8. Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι διαπράττεται απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία της εν λόγω πληρωμής. Μπορεί να ζητηθεί ταυτοποίηση της πληρωμής σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες διάπραξης αξιόποινης πράξης. Κάθε είδους απάτη κατά την πληρωμή θα αναφέρεται στην αστυνομία και θα παραπέμπεται σε μια εταιρεία είσπραξης χρεών.
 3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
  1. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να κάνει αλλαγές στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει κάνει κράτηση, εάν επιτρέπεται από τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια. Οι αλλαγές στο οργανωμένο ταξίδι ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιπρόσθετο κόστος για τον ταξιδιώτη, που επιβάλλεται από εμάς ή από τρίτον.

   Οι αλλαγές στα τακτικά αεροπορικά εισιτήρια κανονικά δεν επιτρέπονται. Τυχόν αλλαγές σε ένα αεροπορικό εισιτήριο μετά την έκδοσή του ενδέχεται να θεωρηθούν ακύρωση και μεταγενέστερη αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου αντικατάστασης. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε το πραγματικό κόστος. Εάν το οργανωμένο ταξίδι αλλάξει κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, για παράδειγμα αλλαγή της τοποθεσίας αναχώρησης, αλλαγή της ημερομηνίας αναχώρησης, αλλαγή του προορισμού, αλλαγή ξενοδοχείου ή αλλαγή του χρονικού διαστήματος του ταξιδιού, αυτό θεωρείται πάντα ακύρωση και νέα κράτηση στην τιμή που είναι διαθέσιμη τη στιγμή της νέας κράτησης.

   Εάν μια αεροπορική εταιρεία επιτρέπει μια αλλαγή, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε το πραγματικό κόστος για την αλλαγή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.

   Το τέλος διεκπεραίωσης για αλλαγές βασίζεται στην αρχική τιμή της παραγγελίας ως εξής:

   Αξία παραγγελίας Τέλος διεκπεραίωσης κατ' άτομο
   1-100€ 21€
   101-350€ 57€
   351-750€ 78€
   751€- 93€

   Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα με την κράτηση:

   Αξία παραγγελίας Τέλος διεκπεραίωσης κατ' άτομο
   1-350€ 21€
   351€- 30€

   Οι χρεώσεις γίνονται στο τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ΙΑΤΑ (ενοποιημένη συναλλαγματική ισοτιμία ΙΑΤΑ (ICER)) κατά τη στιγμή της χρέωσης.
  2. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποζημίωση από τον ταξιδιώτη, για να καλύψουμε τα έξοδα στα οποία υποβληθήκαμε εξαιτίας της ακύρωσης. Ενδέχεται επίσης να επιβάλουμε εύλογα, τυποποιημένα τέλη ακύρωσης με βάση το χρονοδιάγραμμα της ακύρωσης από τον ταξιδιώτη, εάν αποτελούν μέρος των Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια. Εάν δεν σας έχουμε κοινοποιήσει τέτοια τυπικά τέλη ακύρωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος ακύρωσης.

   Οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν συνήθως την ακύρωση αεροπορικών εισιτηρίων. Όταν η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία επιτρέπει κάτι τέτοιο, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώνουμε για το πραγματικό κόστος της ακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.

   Όταν ένα ξενοδοχείο επιτρέπει την ακύρωση, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε το πραγματικό κόστος της ακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε ξενοδοχείου.

   Το τέλος διεκπεραίωσης για ακυρώσεις είναι 60€ κατ' άτομο. Οι χρεώσεις γίνονται στο τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ΙΑΤΑ (ενοποιημένη συναλλαγματική ισοτιμία ΙΑΤΑ (BSR)) κατά τη στιγμή της χρέωσης.
 4. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  1. Ο ταξιδιώτης μπορεί να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο αυτών των Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο οργανωμένο ταξίδι. Ένα παράδειγμα τέτοιου όρου είναι ότι ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών ή άλλος τρίτος που απασχολείται από εμάς σύμφωνα με αυτούς τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να αποδέχεται την αλλαγή του ταξιδιώτη για να ισχύσει αυτή στο πλαίσιο του παρόντος. Ο ταξιδιώτης πρέπει να μας ειδοποιήσει για την αίτηση μεταβίβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την αναχώρηση. Κάθε ειδοποίηση που πραγματοποιείται το αργότερο επτά ημέρες πριν από την αναχώρηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
  2. Μπορεί να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος για τη μεταβίβαση. Το τέλος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξοδα στα οποία υποβαλλόμαστε εξαιτίας της μεταβίβασης, και πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε πώς υπολογίζεται το κόστος.

   Οι αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν συνήθως τις μεταβιβάσεις αεροπορικών εισιτηρίων. Οποιαδήποτε μεταβίβαση ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετά την έκδοσή του μπορεί να θεωρηθεί ακύρωση και αγορά εισιτηρίου αντικατάστασης. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε το πραγματικό κόστος.

   Εάν μια αεροπορική εταιρεία επιτρέπει τη μεταβίβαση, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για το πραγματικό κόστος της μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας.

   Το τέλος διεκπεραίωσης για τις μεταβιβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών ονόματος) είναι 75 EUR κατ' άτομο.
  3. Ο μεταβιβάζων και ο υφιστάμενος τη μεταβίβαση ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον απέναντί μας για τυχόν εκκρεμείς πληρωμές για το οργανωμένο ταξίδι και για τα επιπρόσθετα έξοδα που μας βαρύνουν εξαιτίας της εν λόγω μεταβίβασης.
 5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  1. Αλλαγές στους όρους της συμφωνίας
   Δικαιούμαστε να κάνουμε αλλαγές στους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουμε τον ταξιδιώτη για την αλλαγή με σαφή και κατανοητό τρόπο σε σταθερό μέσο. Εάν η αλλαγή είναι ασήμαντη, για παράδειγμα ήσσονος σημασίας αλλαγές στις ώρες της πτήσης, ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται μείωση τιμής ή αποζημίωση. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο οργανωμένο ταξίδι, πρέπει να προσφέρεται στον ταξιδιώτη εναλλακτικό οργανωμένο ταξίδι, εάν είναι δυνατόν, ή το δικαίωμα ακύρωσης των Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια χωρίς να καταβάλει τέλος ακύρωσης.
  2. Αλλαγή τιμής
   1. Μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού εάν τα έξοδά μας αυξηθούν λόγω μεταβολών στο κόστος των καυσίμων, στους φόρους ή στις επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το κράτος, ή λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών.
   2. Η τιμή του οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να αυξηθεί κατά ποσό ίσο με τη συμμετοχή του ταξιδιώτη στην αύξηση των εξόδων που επιφέρουμε. Το δικαίωμα αύξησης της τιμής ισχύει εάν η συνολική αύξηση των εξόδων υπερβαίνει τα 9,5 EUR ανά κράτηση.
   3. Σε περίπτωση που τα έξοδά μας μειωθούν, λόγω οποιουδήποτε από τα αίτια που αναφέρονται παραπάνω, κατά συνολικά 9,5 EUR ανά κράτηση ή περισσότερο, πρέπει να μειώσουμε την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού. Κατά την πραγματοποίηση μιας τέτοιας μείωσης τιμής, δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε τα πραγματικά διοικητικά έξοδά μας.
   4. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον ταξιδιώτη για τυχόν αλλαγές στην τιμή το συντομότερο δυνατόν. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει τους λόγους για την αλλαγή και τον τρόπο υπολογισμού της αλλαγής τιμής.
   5. Η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί και δεν χρειάζεται να μειωθεί, τις τελευταίες 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.
   6. Αν αποποιηθούμε το δικαίωμά μας να αυξήσουμε την τιμή σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1, δεν απαιτείται να μειώσουμε την τιμή σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.
  3. Δικαίωμα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς τέλος ακύρωσης
   1. 1. Εάν ο ταξιδιώτης επιθυμεί να καταγγείλει τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια λόγω σημαντικής μεταβολής των όρων, π.χ. εάν η τιμή αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 8% του συνολικού ποσού του οργανωμένου ταξιδιού, ο ταξιδιώτης πρέπει να μας ενημερώσει για την ακύρωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται από εμάς όταν ειδοποιούμε για την εν λόγω αλλαγή. Εάν ο ταξιδιώτης δεν μας ενημερώσει για την καταγγελία, ο ταξιδιώτης θα δεσμεύεται από τους νέους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια.
   2. 2. Εάν οι Όροι & οι προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια καταγγελθούν, πρέπει να επιστρέψουμε την τιμή ολόκληρου του οργανωμένου ταξιδιού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημέρα καταγγελίας της συμφωνίας.
  4. 4. Το δικαίωμα καταγγελίας της συμφωνίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων γεγονότων
   1. Τόσο εμείς όσο και ο ταξιδιώτης έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τη συμφωνία εάν το οργανωμένο ταξίδι προς τον εκάστοτε προορισμό επηρεάζεται σημαντικά από αναπόφευκτα και έκτακτα περιστατικά στον προορισμό ή σε περιοχές άμεσης γειτνίασης με αυτόν. Αναπόφευκτα και έκτακτα περιστατικά σημαίνει, για παράδειγμα, σοβαρά προβλήματα ασφάλειας όπως πόλεμος, τρομοκρατία, επιδημίες σοβαρών ασθενειών ή φυσικές καταστροφές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια χωρίς να καταβάλει τέλος ακύρωσης. Εάν καταγγείλουμε τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται άλλη αποζημίωση εκτός από την πλήρη επιστροφή των χρημάτων του με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 5.3.2.
   2. Ο ταξιδιώτης δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, εάν τα αναπόφευκτα και έκτακτα περιστατικά ήταν γενικά γνωστά τη στιγμή που έκανε την κράτηση του οργανωμένου ταξιδιού και που σύναψε τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια.
   3. Για να εξακριβωθεί εάν ο χαρακτήρας του περιστατικού είναι τόσο σοβαρός όσο ορίζεται ανωτέρω, πρέπει να ζητείται η γνώμη εμπειρογνωμόνων από τοπικές ή διεθνείς αρχές (όπως το Υπουργείο Εξωτερικών).
 6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  1. Μη εφαρμογή
   Εάν μια ταξιδιωτική υπηρεσία δεν παρέχεται σύμφωνα με τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, πρέπει να επανορθώσουμε το σφάλμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επανορθώσουμε το σφάλμα εάν αυτό είναι αδύνατο ή εάν η εν λόγω επανόρθωση συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επανορθώσουμε το σφάλμα, ο ταξιδιώτης μπορεί να δικαιούται μείωση της τιμής και επιπλέον αποζημίωση.
  2. Ουσιαστική πλημμέλεια
   1. Εάν, μετά την αναχώρηση δεν είναι δυνατή η παροχή σημαντικού μέρους των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, θα κανονίσουμε, εάν είναι δυνατόν, ισοδύναμες ή τουλάχιστον ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιπλέον κόστος για τον ταξιδιώτη. Εάν δεν μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό, μπορούμε να προσφέρουμε μια ποιοτικά χαμηλότερη εναλλακτική λύση σε συνδυασμό με μια εύλογη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης μπορεί να απορρίψει τέτοιες εναλλακτικές λύσεις μόνο εάν δεν μπορούν να θεωρηθούν συγκρίσιμες με εκείνες που θα είχαν παρασχεθεί στο πλαίσιο των Όρων & των προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια ή εάν η προσφερόμενη μείωση της τιμής δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογη.
   2. Εάν δεν μπορούμε να προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις ή εάν ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τέτοιες εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1, ο ταξιδιώτης μπορεί να δικαιούται μείωση της τιμής και αποζημίωση.
   3. Σε περίπτωση σφάλματος που επηρεάζει ουσιωδώς την παροχή του οργανωμένου ταξιδιού και το οποίο δεν έχουμε επανορθώσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και μπορεί επίσης να δικαιούται μείωση της τιμής και επιπλέον αποζημίωση.
   4. Εάν δεν μπορούμε να προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις ή εάν ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί αυτές τις εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1, ή εάν ο ταξιδιώτης έχει καταγγείλει τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.3, υπό την προϋπόθεση ότι το οργανωμένο ταξίδι περιλαμβάνει μεταφορά και ο ταξιδιώτης βρίσκεται στον προορισμό τη δεδομένη στιγμή, ο ταξιδιώτης δικαιούται ισοδύναμο επαναπατρισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς επιπλέον κόστος.
 7. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
  1. Οι μειώσεις των τιμών δεν είναι καταβλητέες εάν μπορούμε να δείξουμε ότι το σφάλμα οφείλεται στον ταξιδιώτη ή ότι πρέπει να θεωρείται ευθύνη του ταξιδιώτη.
  2. Ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται αποζημίωση εάν μπορούμε να δείξουμε ότι το σφάλμα οφείλεται στον ταξιδιώτη ή σε τρίτο χωρίς καμία σύνδεση με την πραγματική παροχή των υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, ή εάν το σφάλμα οφείλεται σε αναπόφευκτα και έκτακτα περιστατικά.
  3. Εάν το σφάλμα οφείλεται σε κάποιον που έχουμε απασχολήσει εμείς (όπως πάροχοι υπηρεσιών), απαλλασσόμαστε από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης δυνάμει των παρόντων Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια μόνο εάν ο τρίτος που απασχολήσαμε απαλλαγεί από την ευθύνη κατά την έννοια του εν λόγω κανόνα, κανονισμού ή της εν λόγω διάταξης. Το ίδιο ισχύει εάν το σφάλμα οφείλεται σε κάποιον τρίτο σε προγενέστερο στάδιο της παροχής υπηρεσιών.
  4. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης λόγω του γεγονότος ότι ακυρώσαμε το οργανωμένο ταξίδι, εάν δείξουμε ότι λιγότερα άτομα από (τυχόν) προκαθορισμένο ελάχιστο αριθμό ατόμων έχουν εγγραφεί για το οργανωμένο ταξίδι και ο ταξιδιώτης έχει ενημερωθεί γραπτώς εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια ότι το οργανωμένο ταξίδι ακυρώθηκε.

   Η ειδοποίηση από εμάς ότι ένα ταξίδι ακυρώνεται πρέπει να δοθεί το αργότερο
   • 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εάν το οργανωμένο ταξίδι διαρκεί περισσότερο από 6 ημέρες
   • 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εάν το οργανωμένο ταξίδι διαρκεί μεταξύ 2 και 6 ημερών
   • 48 ώρες πριν από την αναχώρηση, εάν το οργανωμένο ταξίδι διαρκεί λιγότερο από 2 ημέρες
  5. Η αποζημίωση δυνάμει των παρόντων Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνει αποζημίωση για καθαρές χρηματικές απώλειες, τραυματισμό και υλικές ζημίες. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να μετριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο την απώλεια.
  6. Εάν δεν απορρέει άλλος περιορισμός από την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ή από άλλη δεσμευτική νομοθεσία, η ευθύνη μας για την απώλεια περιορίζεται στο τριπλάσιο της συνολικής τιμής του οργανωμένου ταξιδιού. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε περίπτωση τραυματισμού ή ζημίας που προκαλέσαμε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.
 8. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
  1. Ο ταξιδιώτης μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του δυνάμει των παρόντων Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια, εάν μας ειδοποιήσει για το λάθος ή το εκάστοτε ζήτημα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αφότου το παρατηρήσει ή αφότου θα έπρεπε να το έχει παρατηρήσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και, εάν είναι δυνατόν, ήδη στον προορισμό κατά τη διάρκεια του οργανωμένου ταξιδιού. Όταν καθορίζουμε μια μείωση τιμής ή μια επιπλέον αποζημίωση για τυχόν απώλειες, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ειδοποίησης εκ μέρους του ταξιδιώτη, εάν τυχόν καθυστερήσεις ειδοποίησης σημαίνουν ότι θα μπορούσαμε να είχαμε επανορθώσει το σφάλμα.
  2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 8.1, ο ταξιδιώτης μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του δυνάμει των παρόντων Όρων & προϋποθέσεων για τα οργανωμένα ταξίδια, εάν ενεργήσαμε με βαριά αμέλεια ή παραβιάζοντας την αρχή της καλής πίστης.
 9. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  1. Οδηγίες του διοργανωτή
   Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες που εκδίδονται από τον αρχηγό του ταξιδιού ή από άλλο άτομο που απασχολούμε για την παροχή του οργανωμένου ταξιδιού, εάν υπάρχει αρχηγός ή άλλο άτομο. Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την τήρηση τυχόν κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια ή στον προορισμό, και είναι υπεύθυνος να ενεργεί κατά τρόπο που δεν ενοχλεί τους άλλους ταξιδιώτες ή άλλα άτομα. Εάν ο ταξιδιώτης παραβιάσει ουσιωδώς τη διάταξη αυτή, ενδέχεται να καταγγείλουμε τους Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια, και ο ταξιδιώτης δεν θα δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.
  2. Ευθύνη του ταξιδιώτη για απώλεια
   Ο ταξιδιώτης φέρει ευθύνη απέναντί μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε εμάς από τον ταξιδιώτη λόγω αμέλειας.
  3. Ευθύνη του ταξιδιώτη σε σχέση με τις διατυπώσεις
   1. Ο ταξιδιώτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση των απαραίτητων διατυπώσεων για τα οργανωμένα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της κατοχής έγκυρου διαβατηρίου και βίζας, της πραγματοποίησης εμβολίων και της σύναψης ασφαλίσεων.
   2. Για όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς, όπως πτήσεις, που περιλαμβάνονται στο οργανωμένο ταξίδι, ο ταξιδιώτης πρέπει να έχει ολοκληρώσει το check-in σύμφωνα με την επιβεβαίωση της κράτησης, τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή άλλες οδηγίες από εμάς ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
   3. Ο ταξιδιώτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω τυχόν ελλείψεων στις ανωτέρω διατυπώσεις, για παράδειγμα επαναπατρισμός λόγω απουσίας διαβατηρίου, εκτός αν οι ελλείψεις προκλήθηκαν από εσφαλμένες πληροφορίες από εμάς.
   4. Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος να γνωρίζει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & τις προϋποθέσεις για τα οργανωμένα ταξίδια.
  4. Αποκλίσεις από τον διακανονισμό
   Οι ταξιδιώτες που αποκλίνουν από/εγκαταλείπουν το οργανωμένο ταξίδι μετά την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού είναι υποχρεωμένοι να μας ενημερώνουν σχετικά.
 10. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ Εάν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά τη διάρκεια του οργανωμένου ταξιδιού, είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε την κατάλληλη βοήθεια στον ταξιδιώτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η βοήθεια αυτή μπορεί, παραδείγματος χάριν, να συνίσταται σε πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και τις ιατρικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές και την προξενική βοήθεια. Έχουμε το δικαίωμα να χρεώνουμε τον ταξιδιώτη ένα εύλογο τέλος για την εν λόγω βοήθεια, εάν η κατάσταση προκαλείται εκ προθέσεως ή εξ αμελείας από τον ταξιδιώτη.
 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  1. Το Φινλανδική νομοθεσία ισχύει για τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις και τη συμφωνία ανάμεσα στον ταξιδιώτη και εμάς.
  2. Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  1. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΤΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Υπηρεσία

Τέλος (με ΦΠΑ)

Πακέτο υπηρεσιών
Πληρωτέο για όλες τις υπηρεσίες και αλλαγές.

21 EUR ανά κράτηση

Τέλος διεκπεραίωσης για επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24 ωρών
Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν έχει εκδοθεί ακόμη/είναι δυνατόν να ακυρωθεί.

51 EUR ανά ταξιδιώτη

Τέλος διεκπεραίωσης για την επιστροφή χρημάτων
Για όλες τις επιστροφές χρημάτων που ζητάτε, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, των φόρων, των τελών ή/και των χρεώσεων από την αεροπορική εταιρεία.

Το τέλος ισχύει επίσης για τη διοικητική εργασία μας σε περίπτωση ακύρωσης από την αεροπορική εταιρεία.

61 EUR ανά ταξιδιώτη

Επιστροφή χρημάτων κατόπιν ακύρωσης από την αεροπορική εταιρεία:
30 EUR ανά κράτηση

Αλλαγή κράτησης
Όταν ζητάτε αλλαγή κράτησης, για παράδειγμα αλλαγή του προγράμματος πτήσεων, διόρθωση ονόματος ή πρόσθετη κράτηση για παιδί χωρίς θέση.

Αξία εισιτηρίου

Τέλος ανά ταξιδιώτη

0-100 EUR

21 EUR

101-350 EUR

35 EUR

351 < EUR

57 EUR


Αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων (αλλαγή κράτησης) εντός 24 ωρών


Αξία εισιτηρίου

Τέλος ανά ταξιδιώτη

0-350 EUR

21 EUR

350 < EUR

30 EUR

Η αλλαγή της κράτησης στην εναλλακτική πτήση που προτείνει η αεροπορική εταιρεία σε περίπτωση που αλλάξουν οι ώρες των πτήσεων είναι δωρεάν. Για βοήθεια σχετικά με άλλες αλλαγές στις οποίες προβαίνει η αεροπορική εταιρεία, το τέλος είναι 30 EUR ανά κράτηση.

Τέλος μη αυτόματης διεκπεραίωσης
Μη αυτόματη βοήθεια για την πραγματοποίηση νέας κράτησης

30 EUR ανά ταξιδιώτη

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή/και επιστροφή χρημάτων υπόκειται στους όρους των αεροπορικών εταιρειών και στους κανόνες ναύλων των αεροπορικών εταιρειών. Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα τέλη από τις αεροπορικές εταιρείες. Εμείς, ως μεσάζων, δεν ασκούμε καμία επιρροή στα ανωτέρω.

Εάν η επιθυμητή αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ακριβό εισιτήριο ή εάν η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να μη δικαιούται πλέον ο επιβάτης μια ειδική τιμή, το κόστος αυτό το φέρει ο επιβάτης.

Header
Subject
Body
Footer